Uutiset

Vaikeaselkoisuus voi olla sote-ratkaisussa yhä ongelma – myös rahoitus ja alueelliset erot huolena

Sote-uudistuksen valinnanvapauteen liittyvät kiistakysymykset vähenevät oleellisesti, kun hallitus ei enää aja velvoittavia asiakasseteleitä erikoissairaanhoitoon. Näin yrityksille avataan hieman aiottua vähemmän erikoistason palveluita.

Asiakassetelit olivat suurin huolenaihe, kun valinnanvapauslainsäädännöstä pyydettiin uusia lausuntoja. Huolia oli kuitenkin muitakin.

Lännen Media kokosi muutamista lausunnoista kysymyksiä, joita hallitus joutuu vielä miettimään.

Esimerkiksi Kuntaliitto, Kela, sosiaali- ja terveysalan järjestöjä edustava Soste, sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pelkäävät, että sote-mallista tulee monelle kansalaiselle liian vaikeaselkoinen.

Suomalaisten on valittava oma sote-keskuksensa ja käytössä on myös asiakasseteleitä yritysten ja yhdistyksen perustason palveluihin. Lisäksi paljon palveluita tarvitsevat voivat hankkia henkilökohtaisella budjetilla palveluita, mistä haluavat.

Monessa lausunnossa mietitään sitä, onko kaikilla osaamista ja voimia valita omat palvelunsa. Maakunnalla on velvollisuus tarjota ohjausta ja neuvontaa palveluihin, mutta se kysyy maakunnalta paljon resursseja.

Huolena ovat myös paljon palveluita tarvitset, koska heidän auttamisensa on merkittävässä roolissa järjestelmän toimivuuden kannalta.

-Terveyserojen olennainen pienentäminen edellyttäisi mittavia ja suunnattuja pitkän aikavälin investointeja nimenomaan huonoimmassa asemassa olevien henkilöiden kokonaistilanteeseen, THL sanoo lausunnossaan.

Kuntaliitto muistuttaa lausunnossaan myös siitä, ettei pitkien etäisyyksien päähän synny aitoa valinnanvapautta. Harvemmin asutulla alueella ei ole niin paljon väestöä, että useita tuottajia olisi pienissä pitäjissä tarjolla. Tästä voi seurata alueellisia eroja palvelutasossa, mikä asettaisi kansalaisia eriarvoiseen asemaan. Tästä on ollut huolissaan muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).

Fyysisten palvelupaikkojen odotetaan vähenevän, kun palveluita järjestetään enemmän esimerkiksi verkkoyhteyksien välityksellä tai esimerkiksi lääkäriautojen avulla.

Kuntaliitto pelkää myös sitä, että maakuntien rahat uhkaavat loppua, koska maakunnilla ei ole verotusoikeutta ja talousraamit ovat tiukat. Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy uskoo, että sote-ratkaisu voi ainakin aluksi kasvattaa kustannuksia eikä ennaltaehkäisyä ole huomioitu tarpeeksi.

Hallitus saattaa hyvin tehdä muutoksia näiden edellä mainittujen huolien takia. Keskiviikkona lähetetyn tiedotteen mukaan hallitus on sopinut, että jatkovalmistelussa lakiesitystä tarkennetaan muun muassa asiakkaan palvelu- ja hoitoketjujen sujuvoittamiseksi sekä eri toimijoiden osaoptimoinnin estämiseksi.

Valinnanvapauslain valmistelua varten lähetettiin noin 700 lausuntoa, joten niiden läpikäymiseen menee aikaa.

Tammi- ja helmikuun aikana lakiluonnokseen voidaan tehdä vielä muutoksia. Uusi lakiluonnos on tarkoitus antaa eduskunnalle maaliskuussa ja hallituksen toiveiden mukaan kesäkuuhun mennessä laki olisi hyväksytty.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic