Uutiset

Vain harva peruskoulu erottaa oppilaan - rehtorit pohtivat OAJ:n ideaa nopeasta erottamisesta

 

Suomen Rehtorit ry selvittää kaipaako ammattikunta peruskoulujen rehtoreille ja johtajille napakampia ja nopeampia keinoja kurinpitoon. Nykyisellään vain harva koulu tarttuu kurinpidossa järeimpään eli oppilaan erottamiseen määräajaksi.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ esittää, että peruskoulujen rehtorit saisivat oikeuden erottaa oppilaan omalla päätöksellään. Nykylainsäädännön mukaan ratkaisun tekee koolle kutsuttava monialainen lautakunta.

Seitsemän prosenttia THL:n tiedonkeruuseen osallistuneista kouluista erotti oppilaan määräajaksi lukuvuonna 2014–15. Otos oli kattava, sillä siihen vastasi 2 013 peruskoulua eli 80 prosenttia kaikista Suomen peruskouluista.

– Prosenttiosuus on kuitenkin paljon, kun ottaa huomioon kyselyyn osallistuneiden koulujen suuren määrän, arvioi Suomen Rehtorit ry:n puheenjohtaja Antti Ikonen.

Ikonen muistuttaa, että Opetushallitus on jo aiemmin torjunut ajatuksen.

– Perustuslain turvaama oikeus opetukseen on vahva. Toisaalta rehtoreille tehdyssä strategiakyselyssä kävi ilmi, että tietty radikalisoitumiskehitys on olemassa yhteiskunnassa. Siihen sekä kärjistyneisiin mielipiteisiin ja oppilaiden ja perheiden ongelmiin tulee varautua. Ne eivät ole poistumassa.

Nykyinen tapa on hidas

Ikonen aikoo toteuttaa jäsenistölle oman kyselynsä siitä kaipaavatko rehtorit iskevämpää erottamismahdollisuutta.

– Asiassa on kaksi näkökulmaa eli oppilaan perusoikeus opetukseen osallistumiseen ja toisaalta taas oppilaiden ja opettajien turvallisuuden takaaminen. Nykyinen erottamismahdollisuus ei ole akuutissa tilanteessa kovin ketterä tapa – varsinkaan jos kyseessä on oppilaiden tai koulun henkilökunnan turvallisuus, Ikonen muistuttaa.

Ikonen sanoo hyvin ymmärtävänsä OAJ:n halun koeponnistaa uusia keinoja.

– Asia nousee aina keskusteluun, jos yksittäiset kurinpito-ongelmatapaukset nousevat julkisuuteen. Nyt on hyvä keskustella, koska seesteisenä aikana on paras tehdä päätöksiä.

Kasvatuskeskustelu ahkerassa käytössä

Kevyin ja yleisin kurinpidollinen keino eli kasvatuskeskustelu oli käytössä lähes jokaisessa vastanneessa koulussa. Jälki-istuntoa napsahti 82 prosentissa ja luokasta poistettiin 77 prosentissa kouluista.

Siivoaminen ja järjestely kurinpidon keinona oli käytössä yli puolessa vastanneista kouluissa, ja opetus evättiin työpäivän loppuun asti 41 prosentissa vastanneista koulussa. Kirjallisen varoituksen sai 20 prosentissa opinahjoista.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa –tiedonkeruu toteutetaan joka toinen vuosi THL:n ja Opetushallituksen yhteistyönä. Tuoretta tietoa kerätään jälleen ensi syksynä.

________________________________

Oikaisu 24.3.2017 klo 8.59

Suomen Rehtorit ry:n puheenjohtaja on Antti Ikonen.

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic