Uutiset

Vakuutusyhtiöt uhkaavat uuden rahanpesulain kustannusten kaatuvan asiakkaiden maksettaviksi

 

Finanssialan keskusliitto ja vakuutusyhtiöt kritisoivat hallituksen esitystä, jonka mukaan vakuutusyhtiöiden tulisi vastaisuudessa kysyä kaikilta vahinkovakuutuksen ottajilta heidän kytköksistään poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin.

Vakuutusyhtiöiden mukaan uusi rahanpesulaki nostaisi vakuutusten hintoja yhtiöiden ylimääräisten kustannusten myötä.

Vaatimukset liittyvät EU:n uuteen rahanpesudirektiiviin, jonka avulla pyritään tehostamaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa.

Mikäli EU-direktiivi etenisi hallituksen esittämällä tavalla, sovellettaisiin niin kutsuttua PEP-kyselyä jatkossa kaikkiin vahinkovakuutuksen hankkijoihin.

FK ehdottaa, että vakuutusyhtiöiden tulisi sen sijaan saada itse arvioida rahanpesun riskit tapauskohtaisesti.

Pankkien ja vakuutusyhtiöiden kyselyissä poliittisesti vaikutusvaltaisiksi henkilöiksi lasketaan jatkossa muun muassa ulkomaalaiset tai suomalaiset ministerit, kansanedustajat, valtioyhtiöiden toimitusjohtajat, suurlähettiläät ja puolustusvoimien ja armeijan johto, sekä heidän perheenjäsenensä ja yhtiökumppaninsa.

Kaupin mukaan tällaisia henkilöitä on Suomessa yhteensä noin 10 000.

Tiedustelu tehtäisiin jatkossa vakuutussopimusta solmittaessa, mutta myös ennen lain voimaan tuloa tehdyt sopimukset tulisi tarkastaa.

Tämä aiheuttaisi vakuutusyhtiöille huomattavan ylimääräisen hallinnollisen taakan, sanovat If Vahinkovakuutusyhtiön toimitusjohtaja

Timo Vuorinen ja Fennian varatoimitusjohtaja Kimmo Kilpinen.

Heidän mukaansa kyselyistä syntyvien lisäkustannusten vuoksi myös vakuutusmaksut tulevat todennäköisesti kasvamaan.

– Nämä vakuutusyhtiöille syntyvät merkittävät lisäkustannukset tulevat lopulta asiakkaiden maksettaviksi. Kaiken lisäksi kustannukset ovat täysin turhia, Vuorinen sanoo.

Finanssialan keskusliitto ja vakuutusyhtiöt kritisoivatkin lakia neljännestä rahanpesudirektiivistä huonosti valmistelluksi. Heidän mukaansa poliittisen vaikutusvallan kyselyiden ulottaminen myös vahinkovakuutusten asiakkaisiin ei ole tarpeellista.

Finanssialan keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin mukaan vahinkovakuutuksien kohdalla poliittisen vaikutusvallan kysely on turhaa, sillä riski rahanpesuun näiden vakuutusmaksujen avulla on hyvin pieni.

Pankkien ja henkivakuutusten kohdalla asiakkaiden tarkemman tuntemisen vaatimuksen voi FK:n johtavan asiantuntijan Mika Linnan mukaan ymmärtää, koska rahapesunkin riski on niiden kohdalla merkittävämpi. Pankit ovat keränneet tietoa asiakkaistaan ja heidän lähipiiristään jo parin vuoden ajan.

Kauppi lisää, ettei vakuutusyhtiöiltä vaadittu asiakkaiden kytkösten tarkempi selvittäminen kuulu uuteen rahanpesudirektiiviin, vaan se on kansallista lisäsäätelyä. Suomi on hänen mukaansa sanoutunut irti tästä EU-säännösten kohdalla. (Lännen Media – Päivi Lakka)

 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti