Uutiset

Valtio-opin professori: Kansliapäällikön valinta avoimen poliittiseksi – Ministerin rooli on kuin kapteenilla laivassa

Pääministeri Sanna Marin, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ovat esiintyneet jo monissa koronatiedotustilaisuuksissa. Kuva: Mauri Ratilainen
Pääministeri Sanna Marin, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ovat esiintyneet jo monissa koronatiedotustilaisuuksissa. Kuva: Mauri Ratilainen

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan ministeriön selvitys tiedonkulun ongelmista EU-suojavarustehankinnoissa voidaan saada valmiiksi jo lähipäivinä.

Selvityksessä perataan sitä, kenen vastuulla on, ettei tieto yhteishankinnasta myöhästymisestä saavuttanut sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosta (vas.). Koronakriisin hoidossa avainroolissa olevat STM:n johtavat virkamiehet ovat pallotelleet vastuuta asiassa toisilleen.

Sanna Marinin (sd.) hallitus on kompastellut maskiasioissa laajemminkin sekä esimerkiksi yrityksille myönnettävien koronatukien jakamisessa.

Kysyimme Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaarelta, kenelle vastuunkanto valtakunnan päätöksenteossa milloinkin kuuluu.

Yhteen hiileen puhallus kansliapäällikön vastuulla

Ministeriön kansliapäällikkö johtaa virkamiesvalmistelua ja hän on siitä vastuussa.

– Kansliapäällikön tehtävänä on tavallaan koordinoida politiikan valmistelua ministeriön sisällä. Jos puhutaan vakka STM:stä, siellä on nyt ollut virkamiestasolla erilaisia näkemyksiä, niin kyllähän kansliapäällikkö on vastuussa siitä, että ministeriö puhaltaa yhteen hiileen, Ruostetsaari sanoo.

Koronakriisin yleisessä koordinaatiossa keskeinen asema on Ruostetsaaren mukaan pääministeri Marinin valtiosihteerin Mikko Koskisen johtamalla covid-19 -ryhmällä. Siihen osallistuvat niin ministeriöiden kansliapäälliköt, niiden valmiuspäälliköt kuin THL:n asiantuntijat.

Missä valtiosihteerit luuraavat ja miten monta heitä on?

Marinin hallituksen ministereillä on 15 poliittista valtiosihteeriä, kun Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa näitä oli neljä.

Myös sosiaali- ja terveysministeriön ministereillä on valtiosihteerit, sosiaali- ja terveysministeri Pekosella Saila Rooth ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulla (sd.) Eila Mäkipää. Molemmilla ministereillä on lisäksi kolme erityisavustajaa.

Valtiosihteerien roolina on Ruostetsaaren mukaan avustaa ministeriön poliittisessa johtamisessa.

Erityisavustajien työnkuva on yksityiskohtaisempi erilaisten hankkeiden valmistelussa.

– Sitäkin voidaan tarkastella, onko valtiosihteerien ja erityisavustajien työn- ja tehtävienjako selkeä.

Ministerin pitää voida luottaa kansliapäällikköön

Ruostetsaari muuttaisi ministeriön kansliapäällikön valinnan avoimen poliittiseksi, jolloin ministeri asettaisi kansliapäällikön omaksi toimikaudekseen.

Näin erillisiä poliittisia valtiosihteerejä ei tarvittaisi.

– Tämä voisi vahvistaa poliittisen ohjauksen välittymistä ministeriössä tapahtuvaan valmisteluun. Vaikka valmistelutyö tapahtuu virkamiesvastuulla, niin kyllä ministeri tänäkin päivänä antaa suuntaviivat valmistelutyölle.

Uudentyyppisellä kansliapäälliköllä olisi oltava poliittisia valtiosihteereitä kovemmat pätevyysvaatimukset.

– Jos tehtävään valittu olisi kokematon, eikä tuntisi hallinnonalaa, hän saattaisi olla virkamiesten vietävissä, eikä hän pystyisi johtamaan valmistelutyötä tehokkaasti.

Valtio-opin asiantuntija tähdentää, että ministerin pitää pystyä luottamaan kansliapäällikköön.

– Kysymys luottamuksesta. Ministerin pitää pystyä luottamaan siihen, että asioita ministeriössä valmistellaan hänen antamiensa suuntaviivojen pohjalta.

Viime kädessä ministeri vastaa kaikesta ministeriönsä toiminnasta.

– Hän on kuin kapteeni laivassa. Hän vastaa kaikesta, Ruostetsaari toteaa.

Uusimmat

Fingerpori

comic