Uutiset

Valtioneuvostolta tuore omistajapoliittinen päätös: Palkitsemisen tulee olla kohtuullista – Tasoa harkittava tarvittaessa alaspäin

Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) muistuttaa, että valtion yhtiövarallisuus on merkittävä osa yhteistä kansallisvarallisuuttamme, minkä vuoksi valtio tukee omistamiensa yhtiöiden kasvua ja kehitystä vastuullisen omistajan keinoin.
Johdon palkitsemisen tason on oltava suhteessa yhtiön kokoon, sen tehtäviin, asemaan markkinoilla sekä yleiseen johdon palkkatasoon, ministeri Tytti Tuppurainen painottaa tuoreessa linjauksessa. Kuva: Kimmo Penttinen
Johdon palkitsemisen tason on oltava suhteessa yhtiön kokoon, sen tehtäviin, asemaan markkinoilla sekä yleiseen johdon palkkatasoon, ministeri Tytti Tuppurainen painottaa tuoreessa linjauksessa. Kuva: Kimmo Penttinen

Valtioneuvosto antoi keskiviikkona uuden omistajapoliittisen periaatepäätöksen, jonka mukaan palkitsemisen tulee olla jatkossa kohtuullista.

Uusissa sopimuksissa erityisesti kiinteän palkitsemisen tasoa on harkittava tarkkaan yhtiökohtaisesti, tarvittaessa alaspäin.

– Jatkossa valtio-omistaja edellyttää, että vastuullisuus huomioidaan osana johdon palkitsemiskriteerejä, valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kommentoi tiedotteessa.

Päätös sisältää valtion palkitsemiskannanoton, jossa linjataan valtio-omisteisten yhtiöiden hallitusten, toimitusjohtajien ja johtoryhmien sekä soveltuvilta osin henkilöstön palkitsemisesta.

Valtion omistusosuudella yhtiössä on merkitystä sille, miten tiukasti linjauksia odotetaan toteutettavan. Valtion kokonaan omistamissa yhtiöissä kannanotto on sitova.

– Johdon palkitsemisen tason on oltava suhteessa yhtiön kokoon, sen tehtäviin, asemaan markkinoilla sekä yleiseen johdon palkkatasoon. Valtio ei kuitenkaan ole, eikä sen pidä olla palkkajohtaja.

Kyse yhteisestä kansallisvarallisuudestamme

Uusi periaatepäätös ohjaa valtionyhtiöitä koko hallituskauden ajan, eli kevääseen 2023 asti. Päätös käydään läpi valtionyhtiöiden kanssa.

– Vastuulliseen omistajuuteen kuuluu se, että teemme sellaisen periaatepäätöksen, joka kantaa myös nykyisenlaisessa kriisitilanteessa, Tuppurainen sanoo.

Hallitusohjelman linjauksen mukaisesti omistajapoliittinen periaatepäätös jatkaa Tuppuraisen mukaan ennustettavaa, eteenpäin katsovaa ja valtion strategiset intressit turvaavaa omistajapolitiikkaa.

– Valtion yhtiövarallisuus on merkittävä osa yhteistä kansallisvarallisuuttamme, minkä vuoksi valtio tukee omistamiensa yhtiöiden kasvua ja kehitystä vastuullisen omistajan keinoin. Haluan painottaa, että yhtiöiden tulee huomioida päätöksenteossaan taloudellisten tekijöiden lisäksi toiminnan sosiaaliset, alueelliset ja ympäristölliset vaikutukset.

Uusi omistajapoliittinen periaatepäätös painottaa vahvasti ilmastonmuutoksen torjuntaa, digitalisaation hyödyntämistä sekä yritysvastuuasioita.

Jatkossa valtio-omistaja esimerkiksi edellyttää, että yhtiöt selvittävät ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoimintaansa ja huomioivat nämä strategiatyössään. Yhtiöiltä edellytetään sosiaalista vastuuta ja siten aloitteellista ja hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Koronaohjeistus korostaa malttia

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on johtanut taloudellisen ympäristön suureen mullistukseen hyvin lyhyessä ajassa.

Valtio omistajana tiedostaa, että muuttunut ympäristö vaikuttaa yhtiöiden tuloskuntoon ja kykyyn maksaa osinkoja. Valtio-omistaja on valmis muuttuneessa tilanteessa mukauttamaan osinko-odotuksiaan yhtiöiden muuttuneen tilanteen mukaan.

Omistajaohjausministeri on lähettänyt valtio-omisteisiin yhtiöihin viestin koronaepidemian aikaisista linjauksista. Viestissä vedotaan yhtiöihin kolmessa asiassa, tarkentaen kuitenkin, että operatiivinen vastuu on jokaisella yhtiöllä ja sen hallituksella.

– Ensinnäkin kehotan yhtiöitä tässä tilanteessa korostettuun malttiin ja vastuullisuuteen. Tämän hetkisessä poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa yhtiöt joutuvat kriisistä johtuen turvautumaan odottamattomiin tehostamistoimiin, on syytä suosia ensisijaisesti lomautuksia, Tuppurainen linjaa.

– Toisena asiana on johdon osallistuminen taakan jakoon, kun yhtiöissä tehdään sopeutustoimia. Kehotan painottamaan palkitsemisessa nyt pidättyvyyttä ja kriisitietoisuutta. Kolmanneksi haluan viestittää yhtiöille, että terveysviranomaisten linjauksia tulee noudattaa tarkasti. Huolenpitoa kanssaihmisistä ja työtovereista on näinä aikoina syytä korostaa vastuullisen yrityskulttuurin osana.

Uusimmat

Fingerpori

comic