Lounais-Häme Uutiset Tammela

Valtuustoaloitteita Tammelassa – Aiheina koulukuljetukset ja kestävä kehitys

"On kohtuutonta, että esioppilaan kuljetus odotuksineen voi kestää 2,5 tuntia."
Tammelan kunnanvaltuuston viime kokouksessa jätettiin kaksi valtuustoaloitetta. Kuva: Pessinen Seppo
Tammelan kunnanvaltuuston viime kokouksessa jätettiin kaksi valtuustoaloitetta. Kuva: Pessinen Seppo

Tammelan kunnanvaltuustolle jätettiin kaksi valtuustoaloitetta. Minna Nissilä (kesk.) luki keskustan ja Meidän Tammelan valtuustoryhmien allekirjoittaman aloitteen.

– Tammelan kunnan esi- ja perusopetuksen kuljetuksia koskevissa periaatteissa sanotaan: Lain mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään 2,5 tuntia. Lukuvuoden alussa 13 vuotta täyttäneen tai perusopetuslain 17 pykälän 2 momentin tarkoittamassa erityisopetuksessa olevan oppilaan koulumatka odotuksineen saa kestää kuitenkin enintään 3 tuntia päivässä. Odotusajat pyritään pitämään kohtuullisina.

Aloitteessa todetaan, että Tammelan kunnassa näitä aikarajoja noudatetaan, mutta arjessa ne alitetaan rimaa hipoen.

– On kohtuutonta, että esioppilaan kuljetus odotuksineen voi kestää 2,5 tuntia. Tai alakoululaisen muutoin alle 10 kilometrin pituinen koulumatka voi oppilaskuljetuksen piirissä tulla kestämään 2,5 tuntia odotuksineen. Yläkoululaisten kuljetuksissa aikarajojen hipoessa vanhemmat päätyvät kuljettamaan lapset itse kouluun.

Aloitteessa todetaan, että kuljetusperiaatteet, suunnittelu ja toteutus tulee miettiä jatkoa varten niin, että kuljetukset palvelevat kuntalaisia, ovat kunnan talouden näkökulmasta järkeviä ja ennen kaikkea lapsiystävällisiä.

Kristiina Liinaharja luki Tammelan vihreän valtuustoryhmän allekirjoittaman valtuustoaloitteen kestävän kehityksen budjetoinnista ja ilmastovaikutusten arvioinnista.

– Esitämme, että Tammela sisällyttää kestävän kehityksen ja ilmastonäkökohdat poikkileikkaavasti osaksi kunnan taloussuunnitelmia, laatii sekä nopeiden päästövähennysten että pitkän tähtäimen ilmasto-ohjelmat ja tekee kunnan päätösten ilmastovaikutukset näkyväksi esimerkiksi toteuttamalla ilmastovaikutusten arvioinnin osana kaikkea päätöksentekoa.

Lisäksi aloitteessa esitettiin, että Tammela kartoittaa mahdollisuuksia rakentaa malleja kestävän kehityksen budjetointiin ja ilmastovaikutusten arviointiin yhteistyössä esimerkiksi muiden kuntien, oppilaitosten ja kansainvälisten verkostojen kautta. Kunnan tulisi selvittää myös mahdollisuudet liittyä Fisu-verkostoon ja järjestää valtuutetuille kestävän kehityksen ja järkivihreyden iltakoulu. FL

Uusimmat

Näkoislehti

25.9.2020

Fingerpori

comic