Uutiset

Valvira penää riittävää tietoa sikiöseulonnoista vanhemmille – kaikista riskeistä kerrottava

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on huomannut kantelun perusteella, ettei perheen vanhemmille kerrottu, että kromosomipoikkeavuuksien seulonnassa lasketaan myös 18 trisomia -riskiä. 18 trisomia aiheuttaa vaikeaa kehitysvammaisuutta.

Kantelijan perheeseen syntyi lapsi, jolla todettiin 18 trisomia. Lapsi valitettavasti menehtyi ensimmäisen viikkonsa aikana.

Sikiön rakenneultraäänitutkimus oli tehty normaaliin tapaan raskausviikolla 21. Tutkimuksessa ei kuitenkaan oltu todettu poikkeavuuksia. Äiti kanteli asiasta Valviralle.

Itse seulonta oli tehty Valviran mukaan asianmukaisesti. Kaikkia rakennepoikkeavuuksia ei pystytä ultraäänitutkimuksella tunnistamaan.

-Seulonnassa saadaan vääriä negatiivisia tuloksia, minkä vuoksi lapsella voidaan todeta vasta syntymän jälkeen vaikea rakenne- tai kromosomipoikkeavuus. Seulonnat voivat tuottaa myös vääriä positiivisia tuloksia eli virheellisiä epäilyjä siitä, että lapsella on vaikea rakenne- tai kromosomi-poikkeavuus, Valvira kertoo.

Valvira piti kuitenkin ongelmallisena sitä, ettei vanhemmille oltu kerrottu kaikkia sikiöseulonnasta.

-Vanhemmille annettavassa kirjallisessa ohjeessa ei kerrottu lainkaan siitä, että yhdistelmäseulassa lasketaan trisomia 21 -riskin lisäksi myös trisomia 18 -riski. Kantelijalle ilmoitettiin tieto vain trisomia 21 -riskistä, eikä lainkaan tietoa trisomia 18 -riskistä. Valvira katsoi, että vanhempia tulisi suullisesti ja kirjallisesti informoida siitä, että trisomia 21 -riskin lisäksi lasketaan myös trisomia 18 -riski. Tieto trisomia 18 -riskistä tulisi myös ilmoittaa raskaana olevalle naiselle kirjallisesti, Valvira linjaa päätöksessään.

Valviran käsitys on, että vanhempia tulisi suullisesti ja kirjallisesti informoida siitä, että sikiön kromosomiseulonnassa lasketaan myös trisomia 18 -riski.

Valviran ylitarkastaja Leena Kinnunen kertoo Lännen Medialle, että todennäköisesti trisomia 18-riskistä ei muissakaan kunnissa aina muisteta kertoa.

-Tämä voi hyvin olla yleisempi ongelma kunnissa. Tuskin näin on tapahtunut vain yhdessä kunnassa. Kuntien välillä voi olla eroja. Nykyään trisomia 18 -riski lasketaan aina sikiöseulonnassa, Kinnunen sanoo.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic