Uutiset

Vanhuspalvelulain uudistamiseen asetetaan työryhmä: "Julkisuudessa käyty keskustelu on tuonut esiin huolestuttavia asioita vanhustenhoidon tilasta"

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan ministeriryhmä on päättänyt käynnistää työn vanhuspalvelulain uudistamiseksi jo tällä hallituskaudella.
Ministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan "ikäihmisten kohtelu ei kaikkialla täytä toimintamme arvolähtökohtia ja luottamusta palveluihin on rapautettu". Arkistokuva. Kuva: Pekka Lassila

Hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmä käsitteli tiistaina pitämässään kokouksessa vanhuspalvelujen tilannetta. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa, että ministeriryhmä on päättänyt käynnistää työn vanhuspalvelulain uudistamiseksi jo tällä hallituskaudella. Työ kattaa koko vanhuspalveluiden kokonaisuuden.

Laajapohjainen virkamiestyöryhmä valmistelee esityksiä lainsäädäntöön tarvittavista muutoksista vaikutusarviointeineen vuoden 2019 loppuun mennessä. Työssään ryhmä arvioi esimerkiksi ennaltaehkäiseviä palveluita ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseksi, henkilöstön määrää, osaamista ja kohdentamista sekä osaajien tarvetta ottaen huomioon myös kotihoito ja omaishoito. Myös valvontaan liittyvää sääntelyä arvioidaan.

– Julkisuudessa käyty keskustelu on tuonut esiin huolestuttavia asioita vanhustenhoidon tilasta Suomessa. Ikäihmisten kohtelu ei kaikkialla täytä toimintamme arvolähtökohtia ja luottamusta palveluihin on rapautettu. Asia on vakava. Julkinen keskustelu epäkohdista on vahvistanut käsitystä siitä, että tarvitaan laaja ja huolellinen valmistelutyö, jotta vanhusten palveluihin saadaan yhtenäiset käytännöt ja ratkaisut. Hoitajien riittävyys ja määrä on osa tätä valmistelua, sanoo tiedotteessa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk).

Valvontaan lisää resursseja

Ministeriryhmän mukaan nyt tarvitaan laaja virkamiesvalmistelu yli hallinnon rajojen sekä keskustelua ikäihmisten itsensä ja heidän omaistensa kanssa. Ministeriryhmän mukaan valvontaan tarvitaan lisää voimavaroja, ja niitä on luvassa seuraavassa lisäbudjetissa.

– Resurssien lisäämisen lisäksi tarvitaan muun muassa parempaa johtamista, omavalvontaa ja hankintaosaamista sekä luotettavaa seurantatietoa hoivan ja hoidon laadusta. Tarvitaan myös yhtenäiset laskentapohjat ja mittarit. Hyvää hoitoa toteutetaan yhteistyössä omaisten kanssa, toteaa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin).

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan vanhusten hoidosta on paljastunut laiminlyöntejä, jotka ovat ”sietämättömiä ja tuomittavia”.

– Siksi vanhuspalvelulaki on uudistettava ja sen velvoittavuutta on lisättävä. Työssä on otettava huomioon koulutusmäärät ja henkilöstön riittävyys, sillä vanhustemme on oltava aina osaavissa ja luotettavissa käsissä, hän sanoo tiedotteessa.

Valmistelussa otetaan huomioon jo käynnistynyt ikästrategian pohjatyö, jossa ikääntymiseen liittyviä tekijöitä arvioidaan pitkällä aikavälillä ja sosiaali- ja terveyspalveluja laajemmin. Lisäksi ministeriryhmä päätti, että lainsäädännön valmistelun rinnalla päivitetään vanhuspalvelujen laatusuositukset vuosille 2020 – 2023.

Ministeriryhmä kuuli kokouksessaan Valviran ylijohtaja Markus Henrikssonia ja sai tilannekatsauksen ikäihmisten palveluiden laadusta sekä valvonnasta.

Uusimmat

Fingerpori

comic