Uutiset

Vasemmistoliitto pohtii, voisiko se tukea tiedustelulain nopeaa läpivientiä – Syynä Turun isku

Vasemmistoliitto on päättänyt arvioida uudestaan kantaansa tiedustelulain kiireelliseen läpivientiin eduskunnassa. Vielä keväällä puolueen puheenjohtaja Li Andersson tyrmäsi lain säätämisen nopeutetussa järjestyksessä, koska se saattaisi luoda ennakkotapauksen, joka mahdollistaisi perusoikeuksien muuttamisen yhden vaalikauden aikana.

-Suhtaudumme vasemmistoliitossa erittäin vakavasti Turussa tapahtuneeseen iskuun ja olemme linjanneet, että tulemme käsittelemään tiedustelulain aikataulua uudestaan ryhmäkokouksessa syksyn alussa, Andersson kertoo Lännen Medialle.

Uudella tiedustelulainsäädännöllä on tarkoitus lisätä muun muassa Suojelupoliisin valtuuksia tietoliikenteen seuraamiseen.

Anderssonin mukaan puoluetta kiinnostaa nyt saada tietoa siitä, olisivatko laajemmat tiedusteluvaltuudet olleet tehokas keino Turun iskun estämiseksi. Lisäksi vasemmistoliitto haluaa kuulla valtiosääntöoikeuden asiantuntijoiden näkemykset siitä, onko tilanne sellainen, että kiireellisen säätämisjärjestyksen edellytykset täyttyvät.

-Pidän itsestään selvänä, että kaikissa puolueissa ja poliittisissa ryhmittymissä käydään nyt keskustelua siitä, miten voidaan jatkossa huolehtia, että tämänkaltaisia kauheita tapauksia ei enää tule, Andersson sanoo.

Kun pääministeri
Juha Sipilä (kesk.) kertoi keväällä ajavansa tiedustelulainsäädännön nopeutettua hyväksymistä eduskunnassa, ehdotus herätti epäilyksiä monissa oppositiojohtajissa. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ei antanut suoraan tukeaan kiireellisyydelle vaan totesi, että ensin pitää tietää, mitä tiedustelutoiminnalla tarkoitetaan ja millä kriteereillä sitä tehdään.

-Ei meidän kantamme ole tästä muuttunut, Rinne kertoo.

Hänen mukaansa Turun tapahtumat osoittavat, että terrorismi ilmiönä on rantautunut Suomeen ja tämän vuoksi on entistä selvempää, että viranomaisilla pitää olla riittävät valtuudet ja välineet tiedustelun toteuttamiseen.

Asiassa on kuitenkin myös toinen puoli: perusoikeuksiin puuttuminen. Rinteen mielestä laki pitää rakentaa niin, että kenenkään tekstiviestit, sähköpostit ja puhelintiedot eivät tule perusteetta seurantaan. Lisäksi olisi taattava eduskunnalle mahdollisuus valvoa sitä, miten tiedustelutietoa kerätään ja miten sitä käytetään.

-Meillä ei ole mitään halua viivyttää lain käsittelyä, mutta haluamme ensin selvyyden siitä, että lain sisältö on perusoikeuksien ja turvallisuustarpeiden näkökulmasta tasapainossa. Sen jälkeen kun tämä lain sisältö on selvä, olemme arvioimassa sitä, pitääkö tätä kiireellisenä viedä eteenpäin, Rinne toteaa.

Myös vihreiden silloinen puheenjohtaja Ville Niinistö oli keväällä huolissaan siitä, että perustuslain muuttamisella kiireellisesti vaarannettaisiin yksilönvapauksia ja perusoikeuksia. Puolue oli kuitenkin valmis harkitsemaan asiaa.

Niinistö on edelleen sitä mieltä, että nopeakin aikataulu voisi olla toteutettavissa, jos vain hallitus pystyy tuomaan pöytään sellaisen esityksen, jossa perustuslakiin ei synny liian isoja reikiä.

-Me olemme vihreissä koko ajan toivoneet perusteellisempaa, tarkkarajaisempaa ja parempaa esitystä perustuslain rajoittamiseksi, jotta kiireellinen menettely olisi mahdollinen, Niinistö sanoo.

Hänen mukaansa on selvää, että nyt pitää ottaa käyttöön kaikki mahdolliset keinot terrorismin vastaisten toimien tehostamiseksi. Niinistön mielestä olennaista ja keskeistä on kuitenkin perinteinen poliisityö, koska Turun tapauksestakin oli tullut Suojelupoliisille vihje jo alkuvuodesta.

-Eli varmistaa riittävät resurssit ennen kaikkea Supolle puuttua ajoissa näihin epäilyihin, hän toteaa.

Supolle lisää valtuuksia

Suomeen esitetään uutta tiedustelulainsäädäntöä, joka parantaa mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta vakavilta uhkilta.
Uhat voivat liittyä esimerkiksi terrorismiin, vieraan valtion harjoittamaan vakoiluun tai vilkastuneeseen sotilastoimintaan Suomen lähialueella.
Uuden lainsäädännön myötä Suojelupoliisi (Supo) ja Puolustusvoimat saisivat lisää valtuuksia tiedusteluun.
Supo saisi esimerkiksi oikeuden hankkia kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeää tietoa Suomen rajat ylittävistä tietoliikennekaapeleista.
Luvan tiedusteluun antaisi Helsingin käräjäoikeus.
Uusi tiedustelulainsäädäntö on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn jo tänä syksynä.
Lakien hyväksyminen vaatii perustuslain muutoksen, koska niissä puututaan luottamuksellisen viestinnän suojaan.
Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ilmoitti keväällä haluavansa, että lakimuutokset hyväksyttäisiin nopeutetussa järjestyksessä. Tämä onnistuu vain, jos kiireellisyyttä kannattaa eduskunnassa viisi kuudesosaa äänensä antaneista kansanedustajista.

Asiasanat

Fingerpori

comic