Uutiset

Vasemmistoliitto vaatii palkkatukea työttömien kyttäämisen sijaan – työn murros uhkaa nyt keskiluokan asemaa

Vasemmistoliitto haluaa työllisyystakuun avulla edesauttaa kaikkien työhön haluavien mahdollisuuksia päästä työhön.

Keinoksi puolue tarjoaa palkkatuen käytön lisäämistä. Näin töihin voitaisiin palkata myös osatyökykyisiä ja niitä, jotka eivät ole muuten onnistuneet sijoittumaan vapaille työmarkkinoille.

-Suomessa jää palkkatukirahoja yli jopa 200 miljoonaa euroa, koska yksityiset yrittäjät eivät hyödynnä niitä siinä määrin kuin olisi mahdollista, puheenjohtaja Li Andersson (vas.) sanoi.

Palkkatuki on hänestä parempi ratkaisu kuin se, että ihmisiä pidetään työllisyyspoliittisissa toimissa ilman, että he saavat siitä palkkaa, tai että työhaluisille tarjotaan vaihtoehdoksi eläkettä.

-Yhteiskunta käyttäisi palkkatuen maksamiseen niitä resursseja, joita se nyt käyttää ihmisten kyttäämiseen ja töihin pääsyn estämiseen, kansanedustaja Anna Kontula (vas.) selvitti ilman, että vasemmistoliitolla oli esittää uudistuksen kustannuksista laskelmia.

Palkkatuen käytön pienyrityksissä vasemmistoliitto automatisoisi siten, että yrittäjän palkatessa yli 200 päivää työttömänä olleen alle 25-vuotiaan tai alle 30-vuotiaan vastavalmistuneen, työnantajan sivukuluja alennettaisiin portaittain määräajaksi.

Osaamisen merkitys korostuu

Vasemmistoliitto haluaa tukea ihmisten selviytymistä työn murroksessa.

-Kaikki muutostrendit alleviivaavat osaamisen merkitystä. Työn murros edellyttää perustavanlaatuista muutosta koulutus-, sivistys- ja tutkimuspolitiikkaan, Andersson sanoi.

Yhteiskunnan pitää ensinnäkin pystyä turvaamaan jokaiselle vahvat perustaidot, jotka antavat pohjaa myöhäisemmälle oppimiselle.

-Siksi pitää vahvistaa varhaiskasvatusta ja huolehtia siitä, että jokainen suomalainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon.

Lisäksi pitää ravistella koulutusjärjestelmää niin, että jokainen pystyy päivittämään omaa osaamistaan myös koulutusputken jälkeen.

-Kolmanneksi pitää ymmärtää, kuinka tärkeässä roolissa tutkimus-, innovaatio- ja tuotekehitystoiminta eli uuden luominen on elinkeinorakenteelle ja taloudelle.

Vasemmistoliitto haluaakin nostaa tki-toiminnan osuuden 5 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden seuraavan hallituskauden aikana. 2010-luvulla osuus on romahtanut 2,8 prosenttiin.

Keskiluokkaan syntyneitä päätyy duunareiksi

Palvelualoilla on jo 70 prosenttia Suomen työpaikoista, kun teollisuustyöpaikat ovat vähentyneet. Nyt myös keskiluokan työpaikat ovat alkaneet kadota.

-Ne valuvat ylemmän keskiluokan asiantuntijatehtäviin ja toisaalta duunarialoille. Se tarkoittaa, että monet keskiluokkaisiin koteihin syntyneet päätyvät duunaritöihin, Kontula sanoi.

Yhä useammalla tulot muodostuvat usean järjestelmän kautta, vaikka lähtökohtana on edelleen, että ihmisellä olisi yksi tulonlähde kerrallaan.

-Palkkatyön rinnalla on nyt erilaisia ansiotyön tekemisen tapoja. Tulonsiirrot paikkaavat sitä, kun ansiotyöstä on puutetta tai se ei tuota riittävää toimeentuloa, Kontula sanoi.

Tätä vasemmistoliitto ehdottaa

Uudistetaan perhevapaat 6+6+6 -mallilla niin, että yhden 6 kuukauden jakson käyttäisi äiti, yhden isä ja yhden vanhemmat jakaisivat keskenään.
Korotetaan työttömyysturvan ja asumistuen suojaosa 500 euroon kuukaudessa.
Hyödynnetään palkkatuettua työtä työttömyyden torjunnassa nykyistä enemmän.
Luovutaan työttömyysturvan rangaistusluonteisista karensseista.
Otetaan käyttöön ennakkopäätökset työttömyysturvasta, mikä helpottaisi lyhyen työkeikan vastaanottamista.
Helpotetaan yrittämistä nostamalla alv-velvollisuuden alaraja 25 000 euroon ja luomalla yrittäjille automaattinen palkkatukimalli.
Säädetään laki 10 euron minimituntipalkasta ja kriminalisoidaan alipalkkaus.
Yhtenäistetään perusturvaetuuksia ja korotetaan ne 800 euroon kuukaudessa askeleena kohti perustuloa.
Palautetaan subjektiivinen päivähoito-oikeus.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic