Uutiset

Vaurain kymmenesosa omistaa jo liki puolet Suomen nettovarallisuudesta

Joka toisen kotitalouden nettovarat ylsivät 104 000 euroon vuonna 2019.
Omistusasunto oli varallisuuden arvolla laskien merkittävin varallisuusero, sillä sen osuus kokonaisvaroista oli lähes puolet kokonaisvaroista. Seuraavaksi merkittävin varallisuusero oli muut asunnot, joiden osuus kokonaisvaroista nousi yli 10 prosentin. Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Suomalaisten kotitalouksien varallisuuserot ovat jatkaneet kasvuaan viime vuosina, kertoo Tilastokeskus. Vuonna 2019 puolella kotitalouksista oli yli 104  000 euron varallisuus, samalla kun varakkaimman neljänneksen varallisuus oli yli 257  900 ja köyhimmän alle 9  400 euroa.

Varakkaimpia olivat 65–74-vuotiaiden kotitaloudet. Nettovarallisuuden keskiarvo oli noin 214  800, eli yli kaksinkertainen mediaaniin verrattuna. Tämä kertoo siitä, että varallisuus keskittyy vauraimpaan kymmenesosaan, joka omisti lähes puolet nettovarallisuudesta vuonna 2019.

Viisi vähävaraisinta kymmenystä, eli puolet kotitalouksista omisti nettovarallisuudesta 5,4 prosenttia.

Verrattuna Tilastokeskuksen edelliseen varallisuustilastoon vuodelta 2016 on varakkaimman kymmenesosan osuus nettovarallisuudesta kasvanut. Kehitys on jatkunut vertailuvuodesta 1988, jolloin vaurain kymmenesosa omisti nettovarallisuudesta hiukan yli 36 prosenttia.

Kymmenen vuotta myöhemmin osuus nousi yli 43 prosentin ja on siitä lähtien hilautunut 49,6 prosenttiin.

Köyhimmän puolikkaan osuus nettovarallisuudesta oli vuonna 1988 reilut 10 prosenttia.

Asunto tärkein varallisuuden muoto

Varallisuustutkimuksen nettovarallisuus lasketaan laskemalla yhteen reaali- ja rahoitusvarat ja vähentämällä niistä velat. Lähes joka kotitaloudella oli talletuksia, 72 prosentilla auto tai muu kulkuväline ja 65 prosentilla omistusasunto. Pörssiosakkeita ja rahastosijoituksia oli 43 prosentilla.

Omistusasunto oli varallisuuden arvolla laskien merkittävin varallisuusero, sillä sen osuus kokonaisvaroista oli lähes puolet kokonaisvaroista. Seuraavaksi merkittävin varallisuusero oli muut asunnot, joiden osuus kokonaisvaroista nousi yli 10 prosentin.

Varallisuuserojen kasvun taustalla näkyy asuntojen arvon erkaantuminen eri puolilla maata, kun erityisesti pääkaupunkiseudun asunnot ovat kallistuneet enemmän kuin muualla maassa. Myös pörssikurssien pitkään jatkunut nousu on vaurastuttanut rikkaimpia kotitalouksia.

Kolmella kotitaloudella viidestä oli velkaa ja noin 16 prosentilla näistä kotitalouksista velan määrä oli yli kolminkertainen verrattuna vuoden 2019 vuosituloihin. Joka neljännellä velallisella kotitaloudella velan määrä ylitti 75 prosenttia kotitalouden varoista.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic