Uutiset

Veturimiesten työtaistelu saattaa olla laiton, sanoo työoikeuden professori

Veturimiesten työtaistelu ei välttämättä ole laillinen. Sellaisen tulkinnan voisi työtuomioistuin tehdä, jos taistelu sinne vietäisiin, arvelee Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen.

Asia on kuitenkin monitulkintainen. Veturimiesten liitto on linjannut lakon poliittiseksi työtaisteluksi hallituksen liikenne- ja omistajaohjauspolitiikkaa vastaan.

Poliittinen työtaistelu on laillinen siinäkin tilanteessa, että työehtosopimus on voimassa. Koskisen mukaan veturimiesten työtaistelu ei kuitenkaan ole puhtaasti pelkästään poliittinen. Sellainen se olisi, jos työtaistelu kohdistuisi esimerkiksi jotain hallituksen sosiaalipoliittista päätöstä vastaan ja olisi siten täysin irrallinen veturinkuljettajien asemasta.

-Poliittinen lakkokaan ei saa vaikuttaa välittömästi asianomaisten omiin palvelussuhteisiin. Tässä on kyse aika läheltä veturinkuljettajia itseään koskevasta asiasta.

Työehtosopimuslaissa on kohta, jossa työtaistelutoimenpiteen katsotaan olevan kielletty, jos se kohdistuu omaan työehtosopimukseen kokonaisuudessaan.

-Tässä työtaistelutoimenpide suuntautuu junaliikenteeseen liittyvään asiaan ja sillä pyritään turvaamaan lakkoilevien tulevia työsuhteita.

Periaatteessa kokonaisuudessaan kohdistuminen voisi Koskisen mukaan tulla harkittavaksi työtuomioistuimessa, jos asia sinne vietäisiin.

Poliittiset työtaistelut ovat harvinaisia. Viimeisin oli palkansaajajärjestöjen suurmielenosoitus hallituksen niin sanottuja pakkolakeja vastaan syyskuussa 2015.

Koskaan aiemmin poliittisten työtaistelujen kohdalla ei työtuomioistuimessa ole testattu lain kieltoa työehtosopimukseen kokonaisuudessaan kohdistumisesta.

Jos työtaistelu todettaisiin laittomaksi työtuomioistuimessa, työrauhavelvollisuuden rikkomisesta seuraisi hyvityssakko. Se tulisi Koskisen mukaan Veturimiesten liiton maksettavaksi, jos liitto yksin on päättänyt työtaistelusta.

-Tämä tapaus on niin tulkinnanvarainen, että hyvityssakkoseuraus olisi varmasti hyvin pieni, arvioi Koskinen.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic