Uutiset

Vielä pari kuukautta aikaa kieltäytyä asepalveluksesta ilman rangaistusta – lakiesitys perustuslakivaliokunnan käsittelyssä

Laki Jehovan todistajien asevelvollisuutta koskevan erivapauden poistamisesta voi astua voimaan mahdollisesti jo alkuvuodesta. Sen jälkeen totaalikieltäytyjät ja Jehovan todistajat ovat samassa asemassa.
Asevelvollinen, joka kieltäytyy varusmies- tai siviilipalvelusta, on aiemmin tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Kieltäytyjää kutsutaan totaalikieltäytyjäksi.

Helsingin hovioikeus hylkäsi viime perjantaina kolme jatkokäsittelyhakemusta, joissa vaadittiin rangaistusta siviilipalveluksesta kieltäytyneille henkilöille.

Korkein oikeus päätti jo marraskuussa, ettei se myönnä valituslupaa hovioikeuden helmikuisesta päätöksestä hylätä syyte siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Siksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on jättänyt totaalikieltäytyjiä tuomitsematta vankeuteen.

Jehovan todistajilla on ollut mahdollisuus kieltäytyä asepalveluksesta, mutta erivapauden kumoava lakiesitys on parhaillaan eduskunnan valiokuntakäsittelyssä. Se odottaa perustuslakivaliokunnan lausuntoa.

Esityksen tavoitteena on varmistaa, että kaikkia uskonnollisia ja muita vakaumuksia kohdellaan Suomen asevelvollisuusjärjestelmässä yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi.

Samalla esitys turvaisi Suomen asevelvollisuusjärjestelmän toimivuuden poistamalla epäselvyyden, joka tällä hetkellä liittyy totaalikieltäytymisestä aiheutuviin seurauksiin. Jehovan todistajien vapautuslain kumoamisella varmistettaisiin, että totaalikieltäytymisestä seuraa tehokas ja oikeasuhtainen rangaistus, joka ei tee totaalikieltäytymisestä liian houkuttelevaa.

Puolustusvaliokunnan sihteeri, valiokuntaneuvos Heikki Savola toteaa, että valiokunta on kuullut asiantuntijat, ja odottaa nyt perustuslakivaliokunnan lausuntoa.

– Jos kaikki menee hyvin, optimistinen arvioni on, että laki voisi astua voimaan helmikuussa. Uskon, että asian käsittely etenee ongelmitta, Savola summaa.

Asepalvelusvelvolliset samalle viivalle

Lailla on tarkoitus panna asepalvelusvelvolliset samalle viivalle, jottei yhtä pasifistista ryhmää laiteta muihin pasifistisiin ryhmiin nähden eriarvoiseen asemaan.

Jehovan todistajat ovat voineet kieltäytyä asepalveluksesta vakaumukseensa vedoten vuodesta 1985 lähtien, mutta totaalikieltäytyjät ovat saaneet kieltäytymisestään rangaistuksen.

Siksi lakia on pidetty yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisena. Hovioikeus otti helmikuussa kannan, jonka mukaan kaikkia pitää kohdella samalla tavalla riippumatta siitä, kuuluvatko he kyseiseen uskonnolliseen liikkeeseen vai eivät.

Sen jälkeen Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on jättänyt tuomitsematta totaalikieltäytyjiä vankeuteen vedoten hovioikeuden päätökseen. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee kaikki siviilipalveluksesta kieltäytymisestä nostetut syytteet.

– On spekulatiivista miettiä, kuinka moni vielä ehtisi jäädä tuomitsematta totaalikieltäytymisestä, Savola sanoo.

Totaalikieltäytymisestä pantarangaistus

Asevelvollinen, joka kieltäytyy varusmies- tai siviilipalvelusta, on aiemmin tuomittu 173 päiväksi ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Kieltäytyjää kutsutaan totaalikieltäytyjäksi.

Viime vuonna totaalikieltäytyjiä oli 33, vuosittain määrä vaihtelee 30 ja 50 välillä. Savolan mukaan suuri osa heistä suoritti rangaistuksensa pantarangaistuksena eli kotona valvontapannalla varustettuna.

– Vuosittain kaksi, kolme totaalikieltäytyjää kieltäytyy pantarangaistuksesta, ja he ovat suorittaneet rangaistuksensa vankilassa.

Uusimmat

Fingerpori

comic