Uutiset

Vihreät esittää reppurahaa lisätukea tarvitseville koululaisille – "Jos lisäresursseja ei järjestetä, tilanne kuormittaa koko luokkaa"

Vihreät tavoittelee sitovaa henkilöstömitoitusta peruskoulun ja toisen asteen opettajille.
Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo sanoo, että koulutuksen kehittäminen on kriisiaikoina erityisen tärkeää. Vihreät haluaa kohentaa koulutuksen laatua ja saatavuutta monin eri tavoin. Kuva: Arttu Laitala
Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo sanoo, että koulutuksen kehittäminen on kriisiaikoina erityisen tärkeää. Vihreät haluaa kohentaa koulutuksen laatua ja saatavuutta monin eri tavoin. Kuva: Arttu Laitala

Koulutuspolitiikan tulevaisuuden suuntaviivoja esitellyt vihreät ehdottaa, että eritystä tukea tarvitsevien lasten mukana koululle tulisi myös niin sanottua reppurahaa.

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että erityistä tukea tarvitsevan lapsen mukana kouluun tulisi korvamerkittyä lisärahoitusta, jota voidaan käyttää joko lisätyövoiman palkkaamiseen tai erilaisten pienryhmien perustamiseen.

Vihreiden esittämän mallin taustalla on myös huoli siitä, etteivät erityistä tukea tarvitsevat oppilaat saa tällä hetkellä riittävästi tukea. Lisäksi erityistarpeet voivat kuormittaa koko kouluryhmää ja siten aiheuttaa myös uusia ongelmia.

– Nykyinen rahoitusmalli pitäisi muuttaa siten, että raha kulkee lapsen mukana, jotta lapsi saa riittävän tuen. Jos lisäresursseja ei järjestetä, tilanteesta tulee kuormittava niin opettajalle kuin koko luokalle. Siksi meidän mielestä olisi hyvä, että lisäresurssit tulisivat oppilaan mukana, vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö sanoo.

Vihreät eivät ole tehneet tarkkoja laskelmia siitä, miten paljon reppurahamallin rahoitus tulisi maksamaan.

He puhuvat joustavasta mallista, joka muovautuu kunnan ja koulun omien tarpeiden mukaan.

– Meidän ajatuksena on se, että Suomeen on luotava uudenlainen rahoitusmalli huolellisen valmistelun kautta. Käytännössä rahan kohdentaminen on kunnan tehtävä, jotta se menee oikeaan tilanteeseen ja tarpeeseen, Hyrkkö sanoo.

Tällä hetkellä Suomen peruskouluissa tehostetun opetuksen piirissä olevien lasten määrä on noin 65 000. Erityisten tuen piirissä on vajaat 50 000 peruskoululaista.

Vihreät tavoittelee myös henkilömitoitusta opetusalalle. Tällä hetkellä hallitus valmistelee sitovaa mitoitusta oppilashuollon psykologeille ja kuraattoreille, mutta tämä ei vihreiden mielestä ole vielä riittävä parannus.

Hallituspuolueen mukaan seuraavan hallituskauden aikana pitäisi saada sitova henkilöstömitoitus erityisopettajille ja opinto-ohjaajille. Sen jälkeen puolue tavoittelee henkilöstömitoitusta perus- ja toisen asteen opettajille.

Koulutuksen kunnianpalautus

Vihreät haluaa käynnistää koulutuksen kunnianpalautuksen vaatimalla opetusalan henkilöstömitoitusta, erityistä tukea saavien lasten reppurahaa ja turvallista kouluympäristöä.

Ikäluokkien pienenemisestä säästyvät rahat pitää käyttää täysimääräisesti koulutukseen ja sen kehittämiseen.

Pitkien välimatkojen Suomessa koulutusmahdollisuuksia voidaan lisätä koulujen välistä yhteistyötä ja etäyhteyksien avulla tapahtuvaa opetusta.

Koulujen turvallisuutta vihreiden mukaan parannetaan yhteisöllisyyden lisäämisellä, tunne- ja kaveritaitojen opettamisella sekä tarjoamalla apua hyvissä ajoin.

Vihreät ei usko, että kiusaaminen tai kouluväkivalta vähenee valvontakameroita lisäämällä.

Uusimmat

Fingerpori

comic