Uutiset

Vihreätkin tavoittelevat 100 000 uutta työpaikkaa: "Ilmasto ja talouskasvu eivät ole vihollisia"

Vihreät korostavat etenkin maahanmuuttajien merkitystä Suomen työllisyydelle.
Vihreiden valtuuskunnan puheenjohtaja Kaisa Hernberg johti talouden ja työllisyyden tiekarttaohjelman valmistelua. Kuva: aki Taponen

Myös vihreiden tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin ja 100 000 uutta työpaikkaa ensi vaalikaudella.

Vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Kaisa Hernberg sanoo, etteivät ilmastonmuutoksen torjuminen ja suotuisa talouskehitys ole toistensa vihollisia.

– Yritykset uskaltavat investoida, kun toimintaympäristö on ennustettavissa ja reitti kohti päästötöntä Suomea tiedossa.

Välietappina vihreät pitävät Suomen hiilineutraalisuutta, jossa hiilinielut kumoavat päästöt vuonna 2030.

Silloin tulisi sitoutua luopumaan hiilen ja turpeen energiakäytöstä sekä polttoöljyn käytöstä lämmitykseen 2020-luvulla. Maakaasun ja fossiilisten liikennepolttoaineiden käyttö lopetettaisiin 2030-luvulla.

Työlupien tarveharkinta pois

Merkittävä työllisyyden lisäys on vihreiden mielestä mahdollista ilman tempputyöllistämistä ja ihmisten kyttäämistä.

Hernbergin mukaan maahanmuuttajien merkitys Suomen työllisyydelle on valtava. Se tarkoittaa sekä osaajien tuomista ulkomailta että Suomessa jo olevien maahanmuuttajien työllistämistä.

Vihreät edistäisivät työperäistä maahanmuuttoa poistamalla työlupien tarveharkinnan ja nopeuttamalla työlupakäytäntöjä.

Turvapaikan hakijoiden työllistymisen esteitä purettaisiin. EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut poistettaisiin ja valmistuneille tarjottaisiin pysyvä oleskelulupa.

Kaikille nuorille pitäisi vihreiden mukaan taata vähintään toisen asteen koulutus pidentämällä oppivelvollisuutta.

Vihreät parantaisivat myös osatyökykyisten mahdollisuuksia työntekoon. Yli 55-vuotiaiden työllisyyttä vihreät parantaisivat lisäämällä täydennyskoulutusta.

Perheellisten mahdollisuuksia työntekoon vihreät parantaisivat uudistamalla perhevapaat 6+6+6 mallilla.

Yritystuet vihreät suuntaisivat etenkin pieniin ja kasvuhakuisiin yrityksiin.

Arvonlisäverollisen toiminnan alarajaa vihreät eivät nostaisi. Se muodostaisi Hernbergin mukaan kannustinloukun ja johtaisi yritysten pilkkomiseen.

Vihreiden tavoitteita

Vauhditetaan investointeja vähäpäästöiseen energiantuotantoon ja kiertotalouteen.

Ajetaan vähitellen alas ympäristölle haitalliset yritystuet, noin 3,5 miljardia euroa.

Panostetaan miljardi euroa lisää koulutukseen ja tutkimukseen.

Siirrytään kohti perustuloa, joka takaa perusturvan ja tekee työn vastaanottamisesta kannattavaa.

Selvitetään paikallisen sopimisen laajentamista järjestäytymättömiin työnantajiin.

Luovutaan teollisuuden ja maatalouden energiaveron palautuksista.

Lakkautetaan teollisuuden uusiutumista hidastava päästökauppakompensaatio.

Otetaan käyttöön kaivosvero, muovivero, eläintuotevero ja lentovero.

Poistetaan asuntokaupan varainsiirtovero ja korotetaan kiinteistöveroa.

Uusimmat

Fingerpori

comic