Uutiset

Viivästyvän Pyhäjoen ydinvoimalan aikataulu tarkentuu parin kuukauden sisällä – "Viranomaismääräykset ovat hyvin erilaiset kuin Venäjällä"

Ydinvoimalan rakentamislupaa käsittelevän Säteilyturvakeskuksen mukaan asiakirjoista puuttuu yhä merkittävin osa. Rakentamisluvan käsittely on jäämässä uudelle hallitukselle.
Hanhikiven niemen laitosalue elokuussa. Hanhikiven Fennovoiman työmaalla järjestetään yleisöpäivä 8. syyskuuta.

Säteilyturvakeskukselta (STUK) puuttuu yhä merkittävä osa Pyhäjoen ydinvoimalaitoksen turvallisuusarvioon vaadittavista asiakirjoista. Näin ollen rakentamisaikataulua joudutaan miettimään uusiksi.

Hanhikivi 1 -voimalan Pyhäjoelle rakennuttavan Fennovoiman viestintäjohtaja Maira Kettunen kertoo, että hankkeen toteuttamisen aikataulua tarkastellaan loppuvuoden aikana yhdessä rakentajayrityksen, venäläisen Rosatomin kanssa.

Mahdollinen uusi aikataulu selviää vuoden loppuun mennessä.

Uudelleenarvioinnin syynä on hitaasti edennyt ydinvoiman rakentamislupa-asia. STUK tekee luvan käsittelyyn vaadittavan turvallisuusarvion.

– Kohtuullisen pieniä osia on tullut lopullisia aineistoja, STUK:n projektipäällikkö Janne Nevalainen kuvailee tilannetta.

Hän laskee, että jos asiakirjat toimitettaisiin STUK:een yhdellä kertaa, niiden käsittelyyn pitäisi varata puolitoista vuotta. Turvallisuusarviota viimeistellään ajasta viimeiset puoli vuotta ja samalla pyydetään lakisääteiset lausunnot.

Hanhikivi 1:n rakennustöiden pitäisi voimassa olevan aikataulun mukaan alkaa keväällä 2020. Toiminnassa sen pitäisi olla vuonna 2024.

– Luvan saamista on siirretty myöhemmäksi useamman kerran. Syksyllä 2017 todettiin, että päivämäärää on siirrettävä vuoden 2018 lopulta ensi vuoden loppuun. Tässäkin aikataulussa on haasteita, mutta tämä on tällä hetkellä voimassa oleva arvio, Maira Kettunen kertoo.

Vaadittavat asiakirjat tuotetaan pääosin Venäjällä. Kettusen mukaan kulttuurierot ovat yksi hidastava tekijä.

– Laitostoimittajamme arvioi vuonna 2015, että pystyisi hyödyntämään Pietarissa olevan Sosnovyi Borin asiakirjoja, mutta Suomen viranomaismääräykset ovat hyvin erilaiset kuin Venäjällä. Suomeen rakennettavan voimalaitoksen tulee kestää myös laajarunkoisen matkustajalentokoneen törmäys. Myös suunnittelun johtamistapa ja johtamis- ja laatujärjestelmät ovat hyvin erilaiset, Kettunen kuvailee.

Suunnitteluvaiheen panostus voi sujuvoittaa rakentamista. Esimerkiksi Olkiluoto 3:n aikataulu on venynyt nimenomaan rakentamisvaiheessa.

Teollisuuden Voiman Eurajoelle rakentama Olkiluoto 3 alkaa tuottaa sähköä säännöllisesti valtakunnan verkkoon syyskuussa 2019 eli kymmenen vuotta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

Tällä hetkellä laitoksella tehdään käyttöönottotestejä, ja koko laitosta käytettiin kokonaisuutena ensimmäisen kerran kesällä. Polttoaine asennetaan reaktoriin tammikuussa.

Rakentamisluvan myöntää valtioneuvosto eli hallitus, kun STUK on antanut hankkeesta myönteisen turvallisuusarvion. Kevään eduskuntavaalit voivat tuoda lupaa käsittelemään hallitukseen eri henkilöt kuin tällä vaalikaudella. Mukana voi olla vaikkapa ydinvoimaan puolueista jyrkimmin suhtautuvat vihreät. Rakentamislupa on kuitenkin tekninen, eli siihen ei liity poliittista harkintaa, vaan se perustuu siihen että suunnittelu täyttää vaatimukset.

Pyhäjoella ensimmäistä raskaan teollisuuden hanketta odotellaan rauhallisesti. Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti Soronen kertoo, että kunnassa suurhankkeen aikataulun venymiseen on totuttu.

– Kunnassa meidän on yhteensovitettava rytmi omille suunnitelmillemme hankkeiden ja asioiden edistämiseen suhteessa ydinvoimahankkeeseen, Soronen kuvailee.

Hän huomauttaa, että Pyhäjoelle sijoittuva 6—7 miljardin hanke tuo monia mahdollisuuksia Pyhäjoen kunnan kehittämiseen. Pyhäjoella on suunniteltu tutustumismatkoja muihin kuntiin, joissa on vastattu suuren teollisen yrityksen tarpeisiin. Esimerkiksi kävisi vaikkapa Sodankylä, jonka ensimmäinen raskaan teollisuuden tuotantolaitos, Kevitsan kupari-nikkelikaivos avattiin vuonna 2012.

Tähän mennessä Hanhikivi 1:n hanke on laittanut uusiksi Pyhäjoen työpaikkaomavaraisuuden. Luku kertoo, kuinka monelle työikäisistä asukkaista löytyy töitä oman kunnan alueelta.

– Luku on tällä hetkellä 75—80 prosenttia, kun se takavuosina on ollut 62 prosenttia, Matti Soronen kertoo.

Fennovoima perustelee ydinvoimalan rakentamistarvetta muun muassa sillä, että hanke parantaa Suomen energiaomavaraisuutta ja sähkön toimitusvarmuutta.

Vaikuttaako hankkeen mahdollinen aikataulumuutos sitten sähkön toimitusvarmuuteen Suomessa? Energiaviraston yli-insinööri Ville Väre kertoo, että asioita on vielä vaikeaa ennustaa, sillä Pyhäjoen ydinvoimalan käyttöönottoon on joka tapauksessa pitkä aika.

– Sähkön tuotannon ja kulutuksen täytyy olla joka hetki tasapainossa. Hanhikivellä on merkitystä toimitusvarmuuteen ja omavaraisuuteen, sillä se lisää tuotantokapasiteettia Suomessa ainakin joksikin aikaa. On mahdollista että se korvaa muita laitoksia, joista osa saattaa poistua markkinoilta. Tarkkoja vaikutuksia on vaikea arvioida, sillä rakenteilla on muitakin voimalaitoksia ja siirtoyhteyksiä, ja samalla vanhoja poistuu käytöstä, Ville Väre sanoo.

Väre muistuttaa, että uudella voimalaitoksella katetaan kasvavaa sähkönkulutusta tai korvataan muita laitoksia.

– Markkinat ohjaavat siten että kalleimmat ja yleensä eniten saastuttavat laitokset poistuvat. Ruotsissa suljetaan lähivuosina ydinvoimalaitoksia. Se voi heijastua myös Suomeen ja sähkön toimitusvarmuuteen, Väre pohtii.

Hanhikiven työmaa-alue

Tähän mennessä Hanhikiven työmaalle on myönnetty 2578 kulkulupaa.

Luvan saaneista suomalaisia on 2204 henkilöä.

Työmaan tämänhetkinen vahvuus on 240 työntekijää.

Mukana on 546 yritystä, joista Pyhäjoen lähialueelta 263 yritystä.

Kaikkiaan työmaalle arvioidaan myönnettävän yli 20 000 kulkulupaa.

Rakentamisvaiheessa työmaan maksimivahvuuden arvioidaan olevan 4000.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen operointi vaatii kaikkiaan 450—500 työtekijää. Luvussa on insinööriosaamista, mutta myös muita työntekijöitä kuten vaikkapa valvomon henkilökunta.

Ydinvoimalan käyttöiän on arvioitu olevan vähintään 60 vuotta.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti