Uutiset

Villisikoja voi nyt metsästää Suomessa poikkeuskeinoin – Viheliäistä sikaruttoa levittävän lajin kanta pienentynyt edellisvuodesta

Rajan ylittävät villisiat voivat tuoda elämille tappavan sikaruton mukanaan. Nämä yksilöt on kuvattu tarhaolosuhteissa. Kuvituskuva. Kuvaaja: Joonas Salli
Rajan ylittävät villisiat voivat tuoda elämille tappavan sikaruton mukanaan. Nämä yksilöt on kuvattu tarhaolosuhteissa. Kuvituskuva. Kuvaaja: Joonas Salli

Satojen miljoonien eurojen vahingoilla uhkaava sikarutto kärkkyy Suomen lähistöllä. Pietarin kaupungin eteläpuolelta Minshkojen suoalueelta on löytynyt uusia tapauksia tänä vuonna.

– Siellä Pihkovan alueella on Virosta päin tullutta villisikojen kautta leviämistä, kertoo neuvotteleva virkamies Katri Levonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Herkästi leviävää afrikkalaista sikaruttoa ei ole vielä koskaan todettu Suomessa. Villisikojen määrän seuranta ja metsästys ovatkin tärkeitä keinoja, joilla taudin leviäminen Suomeen yritetään estää.

Maa- ja metsätalousministeriö on sallinut villisian metsästyksessä kiinteän lisävalon käytön sekä aitauspyynnin. Myös metsästysaikaa on pidennetty.

Suomen riistakeskuksen poikkeusluvalla hämäränäkölaitteiden käyttö on mahdollista.

Luonnonvarakeskuksen tuoreen arvion mukaan villisikojen määrä Suomessa tämän vuoden tammikuussa oli 1 500–2 650 yksilöä, mikä on noin kolmanneksen vuotta 2018 vähemmän.

Vielä ei ole määritelty tutkimukseen perustuvaa tarkkaa raja-arvoa villisikatiheydestä, jossa sikarutto ei enää pystyisi leviämään.

– Selvää kuitenkin on, että harvassa kannassa tauti leviää hitaammin, Levonen toteaa.

Sikaruttotilannetta seurataan myös tutkimalla sekä itsestään kuolleita villisikoja että metsästetyistä villisioista saatuja näytteitä.

Viime vuonna tutkittiin näytteet 715 metsästetystä villisiasta ja lisäksi tutkittiin 21 kuolleena löydettyä villisikaa. Tämän vuoden tammikuussa on jo tutkittu näytteet 86 metsästetystä villisiasta ja 2 kuolleena löydetystä.

Metsästäjiä ja metsästysseuroja kannustetaan näytteiden lähettämiseen palkkiolla ja toiminta-avustuksilla.

Koska tauti leviää herkästi ihmisten toiminnan mukana, sikaruttoriskistä tiedotetaan Suomeen matkustaville itärajan rajanylityspaikoilla ja satamissa sekä bussi- ja junaliikenteessä.

Tänä vuonna tiedotusta laajennetaan Helsinki-Vantaan lentokentälle. Suunnitteilla on myös infokylttejä valtateiden levähdyspaikoille.

Sikaruton epäillään levinneen Euroopassa muun muassa eväsroskien ja ruokatuliaisten kautta. Siksi matkustajat eivät saa tuoda mukanaan EU:n ulkopuolisista maista lihaa tai lihatuotteita, eikä niitä saa lähettää yksityishenkilöille.

Sian- ja villisianlihan sekä muiden sioista ja villisioista saatavien tuotteiden tuontia Suomeen on rajoitettu niistä EU-jäsenmaista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa.

– Ihmisten oma varovaisuus on tärkeää, Katri Levonen korostaa.

Taudin leviäminen tuotantosikaloihin merkitsisi miljoonien eurojen tulonmenetyksiä pelkästään yhden tilan osalta.

Koko elinkeinon näkökulmasta sianlihan vienti moniin EU:n ulkopuolisiin maihin pysähtyisi.

Valtio maksaisi eläinten ja omaisuuden hävittämiseen ja tilojen puhdistamiseen liittyvät kulut sekä harkinnanvaraisesti tuotannon menetyksiä. Lisäksi taudin leviämisen estäminen lisäisi viranomaisten kuluja entisestään.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti