Uutiset

Viranomaisten kyky huolehtia henkilötiedoista ei vakuuta

Taloustutkimuksen Lännen Medialle teettämästä kyselystä selviää, että vain 20 prosenttia kansasta luottaa täysin viranomaisten kykyyn pitää heidän henkilötietonsa turvassa.

Suurin osa suomalaisista eli 68 prosenttia luottaa viranomaisiin jossain määrin, mutta ei kuitenkaan täysin. 11 prosentilla luottamusta viranomaisten tietoturvataitoon ei ole lainkaan. Epäilevien joukko eli 79 prosenttia on tukevan suuri enemmistö.

-Tuloksessa on vahva epäilyksen varjo mukana. Viranomaisilla on peiliin katsomisen paikka, sanoo tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Taloustutkimuksesta.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, minkä viranomaisen kohdalla tietosuoja huolettaa eniten. Ylivoimaiseksi ykköseksi nousivat terveyskeskukset ja sairaalat, joiden tietosuoja huolettaa 38:aa prosenttia epäilijöistä.

Vasta kaukana takana tulivat poliisi ja Kansaneläkelaitos (Kela), jotka huolestuttavat kahdeksaa ja seitsemää prosenttia. Tuoreesta tietovuodosta kärsinyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) huolettaa vain kuutta prosenttia.

Ne, joilla menee taloudellisesti huonosti, luottavat viranomaisiin vähemmän kuin muut. Vastaavasti hyvässä taloudellisessa asemassa olevat ovat luottavaisimpia.

Kyselystä käy ilmi, että nuoret ja opiskelijat luottavat parhaiten siihen, että viranomaiset pitävät huolta heidän tietosuojastaan.

-Nuoret ovat kasvaneet nykymaailmaan eivätkä pidä digitalisaatiota uhkana, Rahkonen sanoo.

 

Arkaluontoisten potilastietojen paljastuminen huolestuttaa suomalaisia eniten. Johtaja Minna Saario sosiaali- ja terveysministeriöstä ymmärtää huolen.

-Terveydenhuollossa kerätään paljon tietoa, ja se on henkilökohtaista. Sitä ei haluta vääriin käsiin, hän sanoo.

Saarion mukaan viranomaiset eivät voi odottaakaan sataprosenttista luottamusta. Hän myöntää, että ”tietoja on jonkin verran karannut”. Silti nämä tapaukset ovat hyvin harvinaisia.

-Kanta-palvelusta ei ole pystytty varastamaan mitään. Sinne ei ole kyetty murtautumaan, Saario toteaa.

Lääkärien etiikka ja vaitiolovelvollisuuden rikkominen ei ole Saarion mukaan ongelma Suomessa. Sen sijaan ohjelmistojen virheetön käyttö voi aiheuttaa joillekin alan työntekijöille hankaluuksia. Ohjelmistojen kirjo on valtava, ja niiden käyttökokemukset ovat erilaisia.

-Meillä on sosiaali- ja terveydenhuollossa 200 000 ihmistä Suomessa töissä. Siinäkin on monenlaista käyttäjää, Saario sanoo.

Kanta-palvelun henkilökohtainen järjestelmä Omakanta on lyönyt hyvin läpi. Kansalaiset pystyvät tarkkailemaan omia terveystietojaan. Joskus Omakantaan on lipsahtanut väärän henkilön tietoja. Välillä tiedot tulevat järjestelmään viiveellä. Nämäkin voivat nakertaa luottamusta.

-Volyymeihin nähden se on pientä, sanoo Saario.

 

Yksi syy kyselyn tuloksiin on sisäministeri Paula Risikko (kok.) arvion mukaan julkisuudessa olleet tietovuodot.

-Uutiset tietovuodoista ja roskalavoille päätyneistä papereista saavat tietysti miettimään voiko juuri minun tietoni sinne päätyä. Se aiheuttaa hämmennystä. Sitä lisää vielä runsas puhe uusista, tietojärjestelmiin kohdistuvista uhkista, Risikko tietää.

Risikon mukaan Suomessa on viranomaistiedon tietosuojan kannalta suhteellisen hyvä tilanne verrattuna moniin muihin maihin,

-Sen on tietohallinnon henkilöstö ja keskusrikospoliisin kyberrikostutkintakeskus minulle todennut.

Hän korostaa, että tietosuoja-asiat ja niiden haasteet ovat viranomaisten ja lainsäätäjien tiedossa ja huomion kohteena. Palvelujen yhteen liittäminen ja tietojen liikkuminen ovat arkipäivää. Sen merkitys kasvaa sote- ja maakuntauudistuksessa.

-Mitä enemmän tieto liikkuu, sitä enemmän on haasteita. Tietosuojavaltuutetun toimisto seuraa tilannetta, meillä on lainsäädäntöä ja lisäksi on tulossa toukokuussa EU:n tietosuojadirektiivi. Tehty on paljon, ja koko ajan skarpataan, Risikko toteaa.

Hän muistuttaa, että viranomaistoimet eivät yksin riitä esimerkiksi terveydenhuollon tietojen suojassa pysymiseen. Järjestelmäkehittäjillä, lainsäätäjillä ja käyttäjilläkin on vastuunsa.

-En vähättele viranomaisten roolia, mutta lisäksi tietosuoja ja tietojen luottamuksellisuus pitää olla kaikkia tietoa syöttävien ja käyttävien selkäytimessä osana työprosesseja.

 

Valvira valvoo potilastietojärjestelmien ohella myös muuta terveysteknologiaa. Tietojärjestelmistä vastaavan Valviran yli-insinöörin Antti Härkösen mukaan vuosittain tulee yli 3 000 virheilmoitusta. Nämä kattavat myös lääkinnällisten laitteiden aiheuttamat vaaratilanteet.

-Ymmärrän kansalaisten huolen. Siellä on henkilökohtaisia ja salassa pidettäviä tietoja. Siihen nähden tulee aika vähän vuotoja, Härkönen sanoo.

THL:n 6 000 nimen tietovuoto on huomioitu Valvirassa. Vaikka Valvira ei valvo THL:ää, sieltä on saatu selvitys tapahtumasta, jotta potilastiedot välttyisivät vastaavalta vahingolta.

Terveyden tietokannoissa tieto liikkuu paikasta toiseen, mutta potilaat voivat kieltää tietojen luovutuksen eteenpäin.

-Voi kuitenkin miettiä, olisiko potilaan etu, että tiedot ovat käytössä, sanoo Härkönen.

Kun lääkärillä on kaikki potilastiedot saatavilla, hoidon laatu paranee. Ministeriön Minna Saario muistuttaa, että tiedot myös säästävät rahaa, kun samaa tutkimusta ei tehdä useaan kertaan.

Risikko lisää, että tietojen liikkuminen palveluntuottajalta toiselle on tulevassa sote-uudistuksessa olennaista. Uhkana on, että kansalaiset eivät luottamuksen horjuessa annakaan lupaa tietojensa jakamiseen.

-Jos tiedot eivät terveydenhuollossa liiku, pystytäänkö potilasta aina auttamaan? Kumpi menee lopulta edelle, tietosuoja vai potilas? Toivon, että näitä ei jouduta laittamaan vastakkain, Risikko toteaa.

Potilaat voivat halutessaan saada selvityksen, kuka on katsonut heidän tietojaan. Jos haluaa tällaisen selvityksen, kannattaa Antti Härkösen mukaan ottaa yhteyttä potilasasiamieheen tai sairaalaan.

 

Näin tutkimus tehtiin
Taloustutkimus haastatteli puhelimitse 1 004:ää henkilöä 2.–5. lokakuuta.Otos edustaa Suomen aikuisväestöä (15 vuotta täyttäneet). Aineisto painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestötilastoja vastaavaksi.Virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.Lähde: Taloustutkimus Oy  

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic