Uutiset

Ydinvoima-alalle luvassa vain 180 uutta työpaikkaa – suurin kasvu on takana, vaikka tulossa on kaksi uutta voimalaa

Vuoteen 2030 mennessä työpaikkojen määrän ennakoidaan nousevan viidellä prosentilla noin 3 980:een. Ministeriön mukaan osaajien varmistaminen on erityisen tärkeää kahdella osa-alueella.
Ydinvoima-alan osaamista edellyttäviä työpaikkoja on Suomessa noin 3 800. Määrän arvioidaan kasvavan uusien voimalaitosten myötä, mutta kasvu jää yllättävän vähäiseksi. Kuva rakenteilla olevan Olkiluoto 3:n höyristimestä.

Suomi valmistautuu ydinvoimakapasiteetin kaksinkertaistamiseen, mutta ensi vuosikymmenen lopussa alalla on alle kaksi sataa työpaikkaa enemmän kuin nyt.

Alan merkittävin kasvu näyttääkin olevan takana ja on tilapäisesti jopa laskemassa. Painopiste on lisäksi siirtymässä vaativimpien tehtävien suuntaan.

Arvio perustuu VTT:n toteuttamaan kyselytutkimukseen, jonka kohteena olivat voimayhtiöiden lisäksi muun muassa ydinvoimaan liittyvä teollisuus, viranomaiset sekä tutkimus.

Vuonna 2030 alalla on töitä edelleen alle neljälle tuhannelle

Tutkimuksen mukaan ydinvoima-alalla työskenteli viime vuonna noin 3 800 asiantuntijaa. Näillä tarkoitetaan koulutustasosta riippumatta henkilöitä, joilla on alan erityisosaamista.

Vuoteen 2030 mennessä määrän ennakoidaan nousevan viidellä prosentilla noin 3 980:een. Tätä ennen työvoiman tarve ehtii kuitenkin vähentyä alle 3 700 henkeen.

Pudotusta aiheuttaa muun muassa rakenteilla olevien voimalaitosten (Olkiluoto 3:n ja Hanhikivi 1) arvioitu valmistuminen.

Kyselyn koskema aika ei kata käytöstä poistuvien voimaloiden purkua, joka alkaa aikaisintaan 2030-luvulla. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen on sen sijaan arvioitu alkavan jo vuoden 2025 tienoilla.

Rakentamisesta käyttöön

Määrän lisäksi muutoksia on luvassa siihen, missä asiantuntijoita alan sisällä tarvitaan.

Kun voimalarakentaminen on näillä näkymin ohi viimeistään Pyhäjoelle valmistellun ydinvoimalan mahdollisesti valmistuessa, vähenee erityisesti voimalarakentamiseen liittyvä työvoiman tarve.

Voimayhtiöt arvioivat henkilöstötarpeensa kasvavan ensi vuosikymmenen loppuun mennessä 13 prosentilla. Asiantuntijoita tarvitaan lisää varsinkin valvomoihin, ydinjätehuoltoon ja säteilysuojeluun.

Muun teollisuuden ydinvoimaosaamiseen liittyvä työntekijätarve sen sijaan laskee noin kymmenellä prosentilla

Erityisesti tarvitaan korkeasti koulutettuja ydinvoimaosaajia

Lisää työntekijöitä tarvitaan myös viranomaistehtäviin Säteilyturvakeskuksessa sekä työ- ja elinkeinoministeriössä.

Tutkimuksen mukaan lisää väkeä tarvitaan niin yrityksissä kuin viranomaisissakin erityisesti vaativimpiin tehtäviin. Käytännössä tämä tarkoittaa uusia työpaikkoja, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Niinpä ydinvoima-alan osaamista pitää lisätä selvästi eniten yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, joissa kasvutarve arvioidaan 20 prosentiksi.

Ministeriö: reaktorifysiikassa ja materiaalitekniikassa oltava tarkkana

Tutkimuksen johtopäätös on, että alalle riittää Suomessa pätevää henkilöstöä.

Myös työn tilanneessa työ- ja elinkeinoministeriössä nähdään, ettei osaava työvoima tule ydinvoima-alalla ongelmaksi ainakaan kokonaisuutena.

– On kuitenkin huolehdittava siitä, että reaktorifysiikassa ja materiaalitekniikassa on aina oltava riittävästi osaajia, sanoo ministeriön yli-insinööri Jorma Aurela.

Hänen mukaansa nämä ydinvoimatekniikan kannalta tärkeät osa-alueet ovat osaamisen suhteen haastavia, eikä osaajia ole tarjolla liiaksi asti sen enempää yrityksiin kuin tutkimukseenkaan.

VTT:n tutkimusjohtaja Jari Hämäläisen mukaan tutkimus toi esille myös esimerkiksi ydinmateriaalivalvonnan, jossa nuorempia asiantuntijoita on tällä hetkellä suhteellisen vähän. LM-FL

Uusimmat

Fingerpori

comic