Uutiset

Ydinvoimayhtiöt suhtautuvat vielä varovaisesti mahdolliseen Terrafamen uraaniin

Suomessa toimivat ydinvoimayhtiöt kommentoivat varovaisesti mahdollisen kotimaisen uraanin ostoaikeita.

Terrafame Oy selvittelee mahdollisuutta alkaa ottaa Sotkamossa tuotantonsa sivutuotteena syntyvä uraani talteen. Se on kertonut, että ratkaisee asian loppuvuodesta ja mahdollinen uraanipuolituotteen tuotanto voisi alkaa vuonna 2019.

Tällöin lupia tarvitaan muun muassa valtioneuvostolta.

Lännen Media kysyi ydinvoimayhtiöiltä, olisivatko ne kiinnostuneita suomalaisesta tuotteesta, jos Terrafamen uraanihanke etenee.

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) mukaan yhtiöllä ei tällä hetkellä ole mitään suunnitelmia Terrafamen uraanista. Yhtiölle ovat mahdollisia kaikki uraanintoimittajat, jotka täyttävät sen asettamat vaatimukset. TVO:n hankkima uraani on peräisin pääasiassa Kazakstanista, Kanadasta ja Australiasta.

Fortum Oyj:stä kerrotaan, ettei mahdollisen suomalaisen tuotteen kiinnostavuus ole heille ajankohtaista, koska nykysopimukset venäläisyhtiön kanssa kattavat Loviisan-yksiköiden käyttölupien loppuun, vuosiin 2027 ja 2030 asti.

Fennovoima Oy on sopinut hankkivansa polttoaineen suunnittelemaansa Hanhikiven voimalaan kymmenen ensimmäisen vuoden ajan Rosatom-konserniin kuuluvalta venäläisyhtiöltä. Sopimuksen pilkkominen ja kilpailutukset olisivat mahdollisia sen jälkeen.

Kotimainen uraani jouduttaisiin joka tapauksessa viemään ulkomaille monivaiheiseen jalostukseen. Lopputuotteen eli polttoainenippujen valmistamisen maailmanmarkkinoita hallitsevat muutamat jätit.

Terrafamella on Talvivaara Sotkamo Oy:n perintönä tehdasalueella lähes valmis uraanin talteenottolaitos. Se on hakenut Säteilyturvakeskukselta lupaa laboratoriomittakaavan uuttokokeisiin, jotta maahdolliseen talteenottoon saataisiin lisää tietoa.

Lisäksi 150–-250 uraanitonnin vuotuinen talteenotto sisältyy yhtiön elokuussa jättämään ympäristölupahakemukseen. Nykyinen määräaikainen lupa mahdollistaa talteenoton.

Metallitehtaan läpi johdetun tuotantoliuoksen sisältämästä uraanista kaksi kolmasosa palautuu sekundäärikasoille ja kolmannes kipsisakka-altaalle. Pieni osa päätyy tuotteen mukana asiakkaille. Terrafame ei ole kertonut asiakkaista lisätietoja.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic