Uutiset

Yhä harvempi työpaikkatapaturma johtaa kuolemaan, hyvä taloustilanne lisää tapaturmien määrää työpaikoilla

Työtapaturmien määrä on jälleen lähtenyt nousuun. Sen sijaan kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli ennakkotiedon mukaan viime vuonna selkeästi edellisiä vuosia vähemmän.

Viime vuonna työpaikkatapaturmissa kuoli 18 henkilöä, mikä on huomattavasti vähemmän kuin aiempina vuosina. Tasaisella tahdilla myös tänä vuonna kuolintapauksia olisi huomattavan vähän. TVK:n työturvallisuusasiantuntija Otto Veijolan mukaan kyseessä on selkeä trendi.

-Kuolemaan johtavat työpaikkatapaturmathan ovat aina yksittäistapauksia, mutta luvut ovat pyörineet vuosittain jossain 20 ja 30 välillä. Nyt on kuitenkin jo pari vuotta päästy vähän alle 20 tapaturmaan, Veijola sanoo.

Veijola muistuttaa, että TVK:n tilastoissa on lähinnä palkansaajia, sillä yrittäjille vakuutus on vapaaehtoinen.

Hyvä taloustilanne lisää työtapaturmia

Työpaikkatapaturmien määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2011 lähtien, mutta ennakkoarvioiden mukaan määrä lähti taas selkeään nousuun viime vuonna.

Samalla kun työtapaturmien määrä lisääntyy, ovat tapaturmat kuitenkin aiempaa lievempiä. Tapaturmien kokonaismäärä on perinteisesti noussut hyvässä taloustilanteessa, sillä myös tehdyt työtunnit lisääntyvät. Kuolemaan johtavat työpaikkatapaturmat ovat kuitenkin vähentyneet lupaavasti.

-Turvallisuuteen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Näin vaikka tapaturmia sattuukin enemmän, ne ovat pienempiä ja lievempiä kuin ennen, Veijola kertoo.

Työpaikkakuolemat tapahtuvat rakennustyömailla ja tehtaissa

Tänä vuonna kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli heinäkuun alussa Tapaturmavakuutuskeskuksen eli TVK:n tiedossa kahdeksan. Näistä peräti puolet tapahtui rakennustyömaalla. Esimerkiksi heinäkuun alussa työntekijä kompastui rakennustyömaalla ja jäi kaivinkoneen yliajamaksi.

Suurin osa muista kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista on tänä vuonna tapahtunut kuljetuksen ja varastoinnin sekä tehdastyön aloilla. Useassa tapauksessa työntekijä on jäänyt puristuksiin koneiden väliin tai hänen päälleen on kaatunut jotain.

Alkuvuodesta taas tapahtui useampikin onnettomuus ja läheltä piti -tilanne, jotka saivat rakennusalan ottamaan kantaa putoamissuojauksiin. Helmikuussa kaksi tavarahissin asentajaa tippui nostokorista 19 metrin korkeudesta, kun nostokori kippasi 90 astetta. Toinen heistä kuoli saamiinsa vammoihin ja toinen loukkaantui vakavasti.

Rakennusalan järjestön ja liittojen mukaan huomiota pitää kiinnittää erityisesti siihen, osataanko esimerkiksi valjaita käyttää oikein ja onko tiettyihin työtilanteisiin tarkoitettuja valjaita edes saatavilla.

Tapaturmataajuus rakennusalalla laskussa

Rakennusala onkin edelleen työtapaturmia hallitseva ala. Miljoonaa työtuntia kohden rakennusalalla sattuu joka vuosi noin 60 työpaikkatapaturmaa. Tapaturmataajuus on huomattavasti tiiviimpi kuin esimerkiksi kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla, jossa tapaturmataajuus on noin 40 tapaturman luokkaa.

Tapaturmataajuus on kuitenkin rakennusalallakin laskenut hyvää vauhtia, sillä vielä vuonna 2010 se oli 68,1. Lisäksi työtapaturmien vakavuus lievenee myös rakennusalalla. Yli neljän päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien taajuusluku on laskenut vuodesta 2005 vuoteen 2015 yli 40 prosenttia.

Talvi on työmatkalaisten turma

Työtapaturmien määrän kasvua kiihdyttivät myös lisääntyneet työmatkatapaturmat. Ennakkotiedon mukaan viime vuonna tapahtui tavanomaista enemmän työmatkatapaturmia, noin 23 000 tapaturmaa. Kasvua edelliseen vuoteen on jopa seitsemän prosenttia.

Erityisesti talvella tapahtuu työmatkatapaturmia. Yksittäinen liukas päivä näkyy välittömästi piikkinä tilastoissa, sillä yli 70 prosenttia työmatkatapaturmista on jalankulkijoiden liukastumisia, kaatumisia ja kompastumisia. Esimerkiksi viime vuoden helmikuun 20. päivänä sattui yli 1 000 työmatkatapaturmaa.

TVK:n tutkimuspäällikkö Marja Kaari arvioi, että työmatkatapaturmia olisi saattanut tapahtua jopa enemmän, sillä kyseinen päivä osui Etelä-Suomen talvilomaviikolle. Jos erityisen liukas päivä olisi sattunut osumaan jollekin toiselle viikolle, luvut olisivat voineet olla vieläkin karumpaa luettavaa.

Kuitenkin myös työmatkatapaturmissa kuolemaan johtavien tapaturmien määrä on vähenemässä. Työmatkatapaturmat ovat silti yleensä työpaikkatapaturmia vakavampia, sillä ne aiheuttavat useammin yli kuukauden työkyvyttömyyden.

 

Työtapaturmien määrä ja taajuus nousevat
Ennakkotietojen mukaan viime vuonna tapahtui noin 104 000 palkansaajan työpaikkatapaturmaa ja 23 000 työmatkatapaturmaa. Työpaikkatapaturmissa on viiden prosentin nousu edellisvuodesta.Kuolemaan johtavia palkansaajien ja vakuutettujen yrittäjien työpaikkatapaturmia oli 18. Vuonna 2016 niitä oli 21 ja sitä edeltävänä vuonna 30.Heinäkuussa TVK:lla oli tiedossaan kahdeksan tänä vuonna kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa.Kaikkien alojen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 29,5 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.Taajus nousi vuodesta 2016, jolloin se oli ennätysalhainen, 28,4 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.Eniten työpaikkatapaturmia tunteja kohden tapahtuu rakennusalalla, jossa tapaturmataajuus on viime vuodet pysytellyt reilussa 60:ssä.Vuonna 2010 rakennusalan tapaturmataajuus oli kuitenkin 68,1, joten selkeää parannusta on havaittavissa.Lähde: TVK 

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic