Uutiset

Yhä useampi alle 40-vuotias saa täyttä kansaneläkettä – saajien määrä alkoi nousta yli 30 vuoden jälkeen

Noin kaksi kolmesta täyden kansaneläkkeen saajasta sai eläkkeensaajan asumistukea.

Täyden kansaneläkkeen saajien määrä on lisääntynyt selvästi nuorissa ikäryhmissä.

Kansaneläkeläitos Kela kertoo, että 16–39-vuotiaiden saajien määrä kasvoi kymmenessä vuodessa 20 prosenttia, ja heitä oli viime vuoden lopussa 26 000.

70 vuotta täyttäneiden täyden kansaneläkkeen saajien määrä taas on vähentynyt kymmenessä vuodessa peräti 43 prosenttia. Suomessa asui 70 vuotta täyttäneitä täyden kansaneläkkeen saajia viime vuoden lopussa enää 13 400.

Kolme neljästä täyden kansaneläkkeen saajasta työkyvyttömyyseläkkeellä

Täyden kansaneläkkeen saajista työkyvyttömyyseläkkeellä oli 56 000 henkilöä eli 74 prosenttia. Heistä miehiä oli 56 prosenttia. Kymmenessä vuodessa saajien määrä on kasvanut 7 prosenttia.

– Kahdeksan kymmenestä täyden kansaneläkkeen saajasta sai työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriön perusteella. Osuus on suurempi kuin muilla Kelasta työkyvyttömyyseläkettä saavilla, suunnittelija Reeta Pösö Kelan tilasto- ja tietovarastoryhmästä kertoo.

Täyden kansaneläkkeen saajien määrä kasvoi viime vuonna ensimmäisen kerran sitten vuoden 1985.

Vuonna 2017 täyden kansaneläkkeen saajamäärä alkoi nousta. Sitä ennen saajien määrä oli vähentynyt joka vuosi yli 30 vuoden ajan.

Kaikkiaan Suomessa asuvia kansaneläkkeen saajia oli viime vuoden lopussa 572 000. Heistä kansaneläkkeen sai vähennettynä 495 000 ja täytenä 76 000 henkilöä.

– Kymmenessä vuodessa kansaneläkkeen saajien määrä on vähentynyt yli 10 prosenttia eli noin 66 000 henkilöllä. Keskimäärin kansaneläkkeiden saajien määrä on vähentynyt vuosittain 7 300 eläkeläisellä, reeta Pösö kertoo.

Täyttä kansaneläkettä voi saada henkilö, jonka työeläke on enintään 55,54 euroa kuukaudessa. Tänä vuonna kansaneläkkeen täysi määrä yksin asuvalla on 628,85 euroa kuukaudessa.

Yhä harvempi nainen joutuu turvautumaan kansaneläkkeeseen

Vanhuuseläkkeellä täyden kansaneläkkeen saajista oli 20 000 henkilö eli 26 prosenttia. Heistä selvä enemmistö, yli 70 prosenttia, oli naisia. Vanhuuseläkkeellä olevien määrä on vähentynyt vuodesta 2008 vajaan kolmanneksen.

Kymmenessä vuodessa täyttä kansaneläkettä saavien naisten määrä on vähentynyt 18 prosenttia. Vähennystä on erityisesti 70 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä.

– Yhä useammalla naisella on työeläketuloja, jolloin kansaneläkettä ei jää maksettavaksi tai se maksetaan vähennettynä, Pösö sanoo.

Täyttä kansaneläkettä saavien miesten määrä on sen sijaan kasvanut kymmenessä vuodessa kymmenen prosenttia. Lisäystä on sekä nuorten että keski-ikäisten ryhmissä.

Toimeentulotukea sai 15 prosenttia täyden kansaneläkkeen saajista.

Lähes kaikki täyden kansaneläkkeen saajat saivat myös takuueläkettä. Työeläkettä ja täyttä kansaneläkettä sai 9 600 eläkeläistä. Noin kaksi kolmesta täyden kansaneläkkeen saajasta sai eläkkeensaajan asumistukea ja noin puolet hoitotukea.

Perustoimeentulotukea sai vuoden 2017 aikana 15 prosenttia täyden kansaneläkkeen saajista. Toimeentulotukea saavien osuus oli selvästi suurempi 16–39-vuotiaiden ikäryhmässä verrattuna 70 vuotta täyttäneisiin.

Uusimmat

Fingerpori

comic