Uutiset

Yhä useampi lapsi asuu yli viiden kilometrin päässä koulusta – paitsi Etelä-Suomessa

Kun koulumatkojen pituutta verrattiin vuosina 2015 ja 2017, alakoululaisten matkat ovat pidentyneet kaikkialla muualla maassa paitsi Etelä-Suomessa. Pienten kyläkoulujen määrä on tippunut kymmenessä vuodessa yli 700:sta reiluun 300:an.
Opetushallitus kaipaa lisää miesopettajia erityisesti alakoulun alaluokille.

Alueelliset erot peruskoulun saavutettavuudessa ovat kasvussa, selviää Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n tilastoista.

Kun Itä-Suomen alakoululaisista 83,8 prosenttia asui vuonna 2017 alle viiden kilometrin päässä koulusta, Etelä-Suomen alakoululaisista peräti 94,3 prosenttia asui lähellä koulua. Lapin alakoululaista 85,3 prosenttia asui alle viiden kilometrin päässä koulusta. OAJ:n tilasto perustuu Aluehallintovirastojen lukuihin.

Yläkoululaisten koulumatkat ovat usein vielä alakoululaisia pidempiä. Yläkoululaisten eli 13–15-vuotiaiden koulumatkojen pituuksissa on suuria alueellisia eroja.

Itä-Suomen nuorista vain 65,2 prosenttia asuu enintään viiden kilometrin päässä koulusta, kun Etelä-Suomen nuorista 84,9 prosenttia asuu alle viiden kilometrin päässä.

Kun koulumatkoja verrattiin vuosina 2015 ja 2017, alakoululaisten matkat ovat pidentyneet kaikkialla muualla paitsi Etelä-Suomessa. Lounais-Suomessa 92 prosenttia 7–12-vuotiaista koululaisista asui alle viiden kilometrin päässä koulusta vuonna 2015, mutta vuonna 2017 luku oli enää 87,8 prosenttia.

Yläkoululaisten osalta suurin muutos kahdessa vuodessa on tapahtunut Lapissa: vuonna 2015 74,3 prosenttia nuorista asui lähellä koulua, mutta vuonna 2017 enää 70 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan kolmasosa peruskouluista oli viime vuonna 100–299 oppilaan kouluja. Pieniä kouluja eli 20–49 oppilaan kouluja oli vuonna 2018 hieman päälle 300. Vielä kymmenen vuotta taaksepäin 2008 niitä oli reilut 700. Pienten kyläkoulujen määrä siis yli puolittui kymmenessä vuodessa.

Suurten koulujen määrä on kasvanut. 500–999 oppilaan kouluja oli viime vuonna jo lähes 300, kun vuonna 2008 niitä oli selkeästi alle 200.

OAJ vaatii opettajamitoitusta

OAJ vaatii syyslukukauden kynnyksellä sitovaa opettajamitoitusta ja pikaista oppimisen tuen uudistamista. Järjestön mukaan nämä uudistukset vaikuttaisivat ratkaisevasti opiskelijoiden ja opettajien jaksamiseen, ja sitä kautta suoraan oppimisen laatuun ja oppimistuloksiin sekä koulujen työskentelyilmapiiriin.

Nykylainsäädäntö ei OAJ:n mielestä tue riittävästi koulujen turvallisuutta eikä oppimista edistävää vuorovaikutusta. Siksi lakiin tarvitaan opettajamitoitus. Se määrittelisi opettajien määrän oppilasta kohden suhdeluvun avulla. Esimerkiksi alkuopetuksessa suhdeluku olisi 1:18 ja kolmannelta luokalta lähtien 1:20. Edullisimmillaan tämä uudistus voitaisiin järjestön mukaan toteuttaa 13 miljoonalla eurolla.

– Uudessa hallitusohjelmassa ei ole mainittu sanallakaan opettajamitoitusta, mutta opetusministeri on luvannut, että asiaa selvitetään. Hallitusohjelmassa luvataan selvittää myös kolmiportaisen tuen uudistamista, OAJ painottaa.

OAJ kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä. Se on ehdottanut oppivelvollisuuden pidentämistä 19 ikävuoteen, jotta oppivelvollisuus ei päättyisi silloin, kun tutkinto on vielä kaikilla kesken.

– Oppivelvollisuuden pidentämisessä on kimurantteja kysymyksiä edessä, minkä vuoksi valmisteluaikaa on varattava riittävästi. Myös toteutus tarvitsee riittävän siirtymäajan. Kyseessä on rohkea uudistus, jota voidaan verrata peruskoulun syntymään. Siirtyminen peruskouluun aloitettiin pohjoisesta ja se tapahtui usean vuoden aikana. Voisiko oppivelvollisuusuudistus alkaa etelästä ja edetä pohjoiseen, puheenjohtaja Olli Luukkainen heittää.

OAJ haluaa saada opetusalan palkat nousuun ja turvata opetustyön houkuttelevuutta myös työoloja kohentamalla. Palkkojen korjaamiseksi tarvitaan Luukkaisen mielestä useampivuotinen palkkaohjelma, jonka tavoitteena olisi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen lähtöpalkan nostaminen 3 000 euroon. Jäseniä koskevat työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun loppuun 2020.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti