Uutiset

Yhä useampi lukee verkkouutisia vain älypuhelimella

70 prosentille 18–24-vuotiaista suomalaisista älypuhelin on ensisijainen väline verkkouutisten seuraamiseen. Yli 55-vuotiaiden ryhmässä osuus on vain 19 prosenttia. Aiemmin älypuhelin on täydentänyt uutisten seuraamista tietokoneella, mutta siitä on tullut yhä useammalle pääasiallinen tai ainoa väline verkkouutisten seuraamiseen. Tiedot käyvät ilmi Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin kyselytutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset seuraavat uutisia perinteisten ja verkkomedioiden kautta lähes yhtä paljon. Perinteistä mediaa käyttää vähintään viikoittain 85 prosenttia ja verkkomediaa 88 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Sosiaalinen media oli pääasiallinen uutislähde vain 8 prosentille suomalaisvastaajista, mikä on selvästi vähemmän kuin useissa muissa vertailun maissa. Nuorimmista, 18–24-vuotiaista vastaajista jo kuitenkin lähes joka kolmas pitää sosiaalista mediaa pääasiallisena uutislähteenään.

Suomalaiset luottavat uutisiin enemmän kuin minkään muun tutkimukseen osallistuneen maan vastaajat. 62 prosenttia suomalaisvastaajista arvioi, että uutisiin voi luottaa. Osuus on laskenut hieman kahden vuoden takaisesta 68 prosentista. Tutkija Esa Reunanen Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksesta arvioi, että kärjistynyt keskustelu sosiaalisessa mediassa on voinut jopa lisätä kansalaisten luottamusta perinteisiin journalistisiin viestimiin.

Uutisiin luottaminen on tutkimuksen mukaan yhteydessä tulotasoon ja poliittiseen kantaan. Iäkkäät ja hyvätuloiset luottavat uutisiin enemmän kuin nuoret ja pienituloiset. Poliittisesti lähellä keskustaa olevien luotto uutisiin on suurempi kuin itsensä vasemmistoon tai oikeistoon sijoittavien.

Tutkimuksessa selvisi myös, että 24 prosenttia suomalaisvastaajista käyttää mainostenesto-ohjelmia. Osuus on vertailun keskitasoa ja pysynyt samana kuin viime vuonna. Tutkimuksen mukaan mainokset häiritsevät suomalaisvastaajia, mutta 34 prosenttia heistä on valmiita hyväksymään mainokset ilmaisten uutisten vastineena.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic