Uutiset

YK:n arvion mukaan pelkästään Syyrian sisällä on 11,7 miljoonaa apua tarvitsevaa ihmistä

Brysselin konferenssissa arvioidaan myös, miten kansainvälinen yhteisö on edistynyt vuosi sitten tehtyjen sitoumusten täyttämisessä. Suomen tukilupaus vuodelle 2018 oli 25 miljoonaa euroa ja toteutunut tuki on noin 27 miljoonaa euroa.
Turkin sotilasajoneuvot olivat liikkeellä Idlibin maakunnassa Syyriassa 8. maaliskuuta. Kuva: Yahya Nemah
Turkin sotilasajoneuvot olivat liikkeellä Idlibin maakunnassa Syyriassa 8. maaliskuuta. Kuva: Yahya Nemah

Suomi osallistuu kansainvälisen yhteisön Syyria-konferenssiin Brysselissä 14. maaliskuuta. EU:n ja YK:n järjestämän konferenssin tavoitteena on tukea YK-vetoista poliittista prosessia ja sopia jatkotoimista kriisistä kärsivien ihmisten auttamiseksi. Ulkoministeriö kertoo asiasta tiedotteessaan.

Syyriassa kahdeksan vuotta jatkunut konflikti on yksi maailman vakavimmista humanitaarisista kriiseistä. YK:n arvioiden mukaan pelkästään Syyrian sisällä on 11,7 miljoonaa apua tarvitsevaa ihmistä. Heistä jopa 5 miljoonaa henkeä on akuutin avun tarpeessa. Tilanne on hankala erityisesti vaikeasti saavutettavilla alueilla, taistelujen läheisyydessä ja juuri pakenemaan joutuneiden keskuudessa.

– Ainoa kestävä keino Syyrian kriisin ratkaisemiseksi on YK:n tukema poliittinen prosessi, johon konfliktin eri osapuolten ja etenkin YK:n turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenmaiden tulee sitoutua, jotta rauha voidaan jonain päivänä saavuttaa. Suomi tukee YK:n pääsihteerin erityisedustaja Geir Pedersenin työtä poliittisen prosessin eteenpäin viemiseksi, sanoo tiedotteessa Suomea kokouksessa edustava valtiosihteeri Matti Anttonen.

Konferenssissa arvioidaan myös, miten kansainvälinen yhteisö on edistynyt vuosi sitten tehtyjen sitoumusten täyttämisessä. Suomen tukilupaus vuodelle 2018 oli 25 miljoonaa euroa. Toteutunut tuki on noin 27 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 Suomen pyrkimyksenä on pitää tuki edellisvuoden apulupauksen tasolla.

Ulkoministeriön mukaan Suomen tukea suunnataan paitsi Syyriaan, myös sen naapurimaiden Libanonin, Jordanian, Turkin, Irakin ja Egyptin kantokyvyn tukemiseen. Kyseisissä maissa asuu yhteensä noin 5,3 miljoonaa syyrialaispakolaisista. Esimerkiksi pakolaislasten koulutus ja naisten elinkeinojen tukeminen ovat Suomen keskeisiä tukikohteita. Humanitaarista apua kanavoidaan esimerkiksi terveydenhuoltoon, ruoka- ja muihin hätäaputarvikkeisiin sekä pakolaisten suojeluun.

Ulkoministeriön tiedotteessa arvioidaan, että eri osapuolet ovat syyllistyneet Syyriassa lukuisiin ihmisoikeusrikkomuksiin ja mahdollisesti rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Suomi on tukenut YK:n alaisen vastuuvelvollisuusmekanismin perustamista. Se pyrkii kokoamaan todisteita konfliktin aikana tapahtuvista rikoksista sekä säilyttämään näitä mahdollisia tulevia oikeudenkäyntejä varten.

EU:n ja YK:n järjestämässä Brysselin konferenssissa ovat mukana järjestäjien ohella keskeiset avunantajamaat, Syyrian lähialueen valtioiden edustajat, humanitaariset järjestöt ja kehitysyhteistyöjärjestöt. Lisäksi erityisesti Syyrian kansalaisyhteiskunta osallistuu vahvasti konferenssiin ja sitä edeltäviin konsultaatioihin.

Uusimmat

Fingerpori

comic