Lounais-Häme Uutiset Hämeenlinna

Ylioppilastutkintoon vaaditaan pian vähintään viisi koetta – tavoitteena lisätä reaaliaineiden ja lyhyen kielen kirjoittajien määrää

Uudistuksen tarkoitus on vahvistaa yleissivistystä.
Ministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan hylätty arvosana pakollisessa aineessa ei estä jatkossakaan ylioppilaslakin saamista, kunhan hyväksytysti kirjoitetuista aineista on saanut riittävät arvosanat.

Keväällä 2023 valkolakin saadakseen on kirjoitettava viisi ainetta nykyisten neljän sijaan.

– Ylioppilaskirjoitusten uudistuksella halutaan lisätä laaja-alaista yleissivistystä. Eri oppiaineita ei laiteta kilpailemaan keskenään, vaan opiskelijoita ohjataan hallitsemaan entistä laajempaa yleistiedon alaa, kertoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Ministeri esitteli eduskunnan päätettäväksi etenevän ylioppilastutkinnon lakiesityksen keskiviikkona Hämeenlinnassa.

– Kun lakiesitys oli lausuntokierroksella, palautteessa kiinnitettiin huomiota aineiden keskinäiseen painotukseen. Myös kompensaatio-mahdollisuuden säilyttämistä pidettiin tärkeänä ja se säilyykin nyt edelleen. Samoin lukiolaisten asemaa parantaa kesällä päätetty rajoittamaton uusimismahdollisuus, Grahn-Laasonen toteaa.

Vain hylätyt täytyy uusia

Tulevaisuudessa pakollisen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen lisäksi opiskelijan on suoritettava kolme koetta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Tämän lisäksi opiskelija voi valita minkä tahansa viidennen kokeen.

Kirjoitettavia aineita ei enää tarvitse valita pakollisiksi tai ylimääräisiksi. Hylätty arvosana pakollisessa aineessa ei estä jatkossakaan ylioppilaslakin saamista, kunhan hyväksytysti kirjoitetuista aineista on saanut riittävät arvosanat.

– Uutta on myös, että vaikka koko tutkintoa ei saisi suoritettua, hyväksytysti kirjoitetut aineet pysyvät voimassa kolmen vuoden ajan. Uusia siis tarvitsee vain hylätyt aineet, ei kaikkia kokeita, ministeri Grahn-Laasonen kertoo.

Yo-tutkinnon voi suorittaa englanniksi

Ylioppilastutkinnon voi jatkossa myös suorittaa kokonaan englanniksi. Tämä avaa uuden mahdollisuuden esimerkiksi paluumuuttajille, englanninkielisessä lukiossa opiskeleville ja englanniksi ammatillista tutkintoa suorittaville. Suomen tai ruotsin kielen koe säilyy kuitenkin osana englanninkielistäkin tutkintoa.

Tutkinto tulee painottamaan vahvasti yleissivistystä ja eri oppiaineiden rajojen ylittävän tiedon hyödyntämistä nykyistä paljon laajemmin. Muutos linkittyy eduskunnan kesäkuussa hyväksymään uuteen lukiolakiin, joka edistää nykyistä laajempien opintojaksojen ja oppiainerajat ylittävien opintojen järjestämistä.

Lakimuutokseen pohjautuvan lukion uuden opetussuunnitelman laadintaa käynnistetään parhaillaan.

Uusi ylioppilastutkinnon rakenne otetaan käyttöön keväällä 2022. FL-LM

Uusimmat

Fingerpori

comic