Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Tytti Yli-Viikari ei tiedä vielä, hakeeko VTV-potkuihinsa valituslupaa KHO:sta – hallinto-oikeus hylkäsi aiemmat valitukset

Valtiontalouden tarkastusvirastosta (VTV) irtisanottu Tytti Yli-Viikari ei vielä tiedä, aikooko hakea korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO) valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisuihin.

Hallinto-oikeus hylkäsi tänään Yli-Viikarin valitukset siitä, että hänet irtisanottiin VTV:n pääjohtajan ja ylijohtajan viroista. Yli-Viikari on oikeuden ratkaisuihin pettynyt.

– Vielä on liian varhaista sanoa, mitä ajattelen mahdollisesta valittamisesta näissä asioissa. Minun täytyy ensin perehtyä paremmin hallinto-oikeuden perusteluihin. Kyseessä on myös kaksi hyvin erilaista asiaa, jotka pitää katsoa omina kokonaisuuksinaan läpi, Yli-Viikari sanoi STT:lle.

– On selkeää, että työnantajalla ja minulla on hyvin erilainen kokemus niistä tapahtumakuluista, joita irtisanomisissa on kirjattu irtisanomisperusteiksi.

Eduskunta irtisanoi Yli-Viikarin VTV:n pääjohtajan paikalta kesällä 2021. Yli-Viikari aikoi palata hoitamaan ylijohtajan taustavirkaansa, mutta VTV irtisanoi hänet siitä viime vuoden keväällä.

Sitä ennen Helsingin käräjäoikeus oli tuominnut Yli-Viikarin virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta sekä kavalluksesta. Syytteet liittyivät muun muassa VTV:n virkamiehen kanssa tehtyyn lainvastaiseen virkasopimukseen sekä Yli-Viikarin lentopisteiden käyttöön. Tuomiosta on valitettu hovioikeuteen.

VTV:n nykyinen pääjohtaja: Nyt voimme mennä eteenpäin

VTV:n nykyinen pääjohtaja Sami Yläoutinen on tyytyväinen hallinto-oikeuden ratkaisuun.

– VTV teki irtisanomisasiasta viime vuonna huolellisen oikeudellisen kokonaisharkinnan, jonka perusteella katsoimme, että on olemassa erityisen painavat syyt Yli-Viikarin irtisanomiseen. Tällainen prosessi ei ole miellyttävä, ja se on varmasti (VTV:n henkilöstössä) koettu kuormittavaksi. Siksi on hyvä, että hallinto-oikeus on nyt tämän ratkaissut ja voimme VTV:ssä jatkaa työtä valtiontalouden tarkastamisen ja valvontatehtävien parissa ja mennä eteenpäin, Yläoutinen sanoi STT:lle.

Eduskunnan pääsihteerin Maija-Leena Paavolan mukaan oikeuden ratkaisu oli odotetun kaltainen.

– Hallinto-oikeuden ratkaisu oli odotustemme mukainen. Tutustumme kaikessa rauhassa oikeuden päätökseen tarkemmin, emmekä kommentoi asiaa tämän enempää, Paavola sanoi eduskunnan tiedotteessa.

Kieltäytyi vastaamasta lentopisteitä koskeviin kysymyksiin

Pääjohtajan viran osalta hallinto-oikeus totesi muun muassa, että VTV:n asema valtionhallinnossa on merkittävä ja sen pääjohtajan virassa toimivalta edellytetään luotettavuutta ja erityistä huolellisuutta.

– Yli-Viikari oli eduskunnan tarkastusvaliokunnassa kieltäytynyt kertomasta lentopisteiden käytöstä vedoten pisteohjelman henkilökohtaisuuteen sekä vastannut valiokunnan näkemyksen mukaan puutteellisesti joitakin matkoja koskeviin kysymyksiin. Lisäksi Yli-Viikari oli suhtautunut piittaamattomasti matkustamiseen liittyvien matkasuunnitelmien ja matkalaskujen laatimiseen. Myös VTV:n varojen käyttäminen omiin stailaus- ja kampaamokuluihin oli osoittanut puutteellista harkintaa, hallinto-oikeus sanoi.

Hallinto-oikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että Yli-Viikari oli päättänyt määräaikaisen virkamiehen nimittämisestä lainvastaisesti ilman julkista hakumenettelyä ja tehnyt vuonna 2016 lainvastaisen virkasopimuksen.

– Lisäksi oli havaittu puutteita, jotka liittyivät Yli-Viikarin tekemiin ostoihin ja virka-auton ajopäiväkirjaan. Myös työhyvinvointi tarkastusvirastossa oli Yli-Viikarin toiminnan vuoksi heikentynyt ja hänen toimintansa osoitti ongelmia johtamisessa ja viraston toimintakulttuurissa.

Oikeus sanoi, että tilanteessa eduskunta oli menettänyt luottamuksensa Yli-Viikariin ja näin ollen hänen irtisanomiseensa oli ollut virkamiehestä johtuva erityisen painava syy.

– Hallinto-oikeus katsoo, että eduskunta on voinut arvioida edellä mainittujen seikkojen heikentäneen eduskunnan luottamusta valittajan kykyyn toimia pääjohtajan tehtävässä ja ottaa kokonaisharkinnassa huomioon myös asian käsittelyssä ilmenneen valittajan kykenemättömyyden ymmärtää omaa vastuutaan pääjohtajana.

"Laiminlyöntejä, huonoa harkintakykyä, piittaamattomuutta, epärehellisyyttä"

Yli-Viikari oli vedonnut hallinto-oikeudessa myös pääjohtajan riippumattomaan asemaan ja vahvaan virassapysymisoikeuteen.

– Hallinto-oikeus toteaa, että riippumattomuus on tarkoitettu tarkastusviraston laissa säädetyn tehtävän turvaamiseksi, eikä riippumattomuuteen voi vedota suojautuakseen omien laiminlyöntiensä ja huonoa harkintakykyä osoittavan toimintansa seuraamuksilta, oikeus sanoi.

Hallinto-oikeuden mukaan samat teot heikensivät Yli-Viikarin edellytyksiä toimia myös VTV:n ylijohtajan virassa.

– Yli-Viikarin toiminta muun muassa virkamatkoilta kertyneiden lentopisteiden yksityiskäytön osalta osoitti epärehellisyyttä ja piittaamattomuutta määräysten ja ohjeiden noudattamisesta, minkä vuoksi VTV oli voinut arvioida, ettei sillä enää ole luottamusta Yli-Viikarin edellytyksiin ja kykyyn toimia tarkastusvirastossa johtavassa asemassa, oikeus katsoi.

Yli-Viikarin mukaan julkisuuden paine vaikutti VTV:hen

Valituksessaan hallinto-oikeuteen Yli-Viikari oli katsonut, ettei hänen irtisanomisensa pääjohtajan paikalta perustunut virkamieslain mukaiseen erityisen painavaan syyhyn, vaan saman lain pykälään, jonka mukaan virkamies voidaan irtisanoa, kun siihen on virkasuhteen luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy. Yli-Viikarin mukaan tarkastusviraston pääjohtaja ei kuulu tämän säännöksen soveltamisalaan, joten irtisanomispäätös oli lainvastainen.

Yli-Viikari oli myös eri mieltä siitä, missä määrin häntä pyydettiin selvittämään asioita eduskunnan tarkastusvaliokunnalle ja missä määrin hän ei sitä tehnyt. Hän kiisti pyrkineensä sysäämään vastuuta muille virkamiehille vaan sanoi yrittäneensä selvittää tarkastusvaliokunnalle viraston sisäistä työnjakoa.

Myöhemmät potkut VTV:n ylijohtajan virasta olivat Yli-Viikarin mukaan perusteettomat. Hän on katsonut, että julkisuuden paine vaikutti VTV:n ratkaisuun.

– Koen, että tässä vyyhdissä on monta eri toimijaa, joilla on varmasti ollut painetta siihen, että hyvin paljon julkisuutta vetävä hahmo saadaan pois virastosta, Yli-Viikari sanoi lokakuussa hallinto-oikeuden käsittelyssä.